LinkQ xin giới thiệu tính năng phân hệ vốn bằng tiền trên phần mềm kế toán LinkQ Accounting 6.0

Tổng quan

Tiền là nguồn vốn lưu động không thể thiếu trong bất cứ doanh nghiệp nào. Việc tổ chức quản lý tốt vốn bằng tiền giúp cho doanh nghiệp tự chủ hơn và đem lại hiệu quả cao hơn trong hoạt động kinh doanh


Thông qua phân hệ Vốn bằng tiền, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ về sự biến động tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tình hình tồn quỹ của đơn vị để có kế hoạch thu chi hợp lý.Giao diện phân hệ vốn bằng tiềnTính năng

- Quản lý kế hoạch thanh toán, trên từng trạng thái chứng từ Lập – Chờ - Duyệt
- Liệt kê thanh toán cho các chứng từ đến hạn Thu – Chi, tự động hoặc lựa chọn thanh toán các chừng từ cần thanh toán, liên kết kế toán công nợ giảm trừ các hóa đơn đã thanh toán, in và lập báo cáo theo nhiều góc độ mà người dùng cần phân tích
- Quản lý Thu – Chi theo khoản mục phí và từng vụ việc. Phân tích so sánh chi phí theo từng phòng ban, nhân viên…
- Tại một thời điểm cho phép Chi thanh toán cho nhiều Hóa đơn với nhiều đối tượng, nhiều mức thuế suất khác nhauSơ đồ luân chuyển chứng từ trong phân hệ Vốn bằng tiền


- Đánh giá chênh lệch tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh
- Cảnh báo chi vượt tồn quỹ
- Lập báo cáo theo dõi chi tiết Thu – Chi tồn Quỹ tiền theo từng loại ngoại tệ
- Theo dõi Nhật ký Thu – Chi theo từng khoản mục và vụ việc
- Thực hiện thu, chi cho một hay nhiều khách hàng, nhà cung cấp, tạm ứng cho nhiều nhân viên trên một chứng từ
- Kiểm soát thu, chi theo từng hóa đơn, chi tiết theo từng ngày thực hiện thanh toánChi tiết phân hệ vốn bằng tiền


- Cho xem trực tiếp số tồn quỹ ngay trên màn hình nhập dữ liệu
- Chương trình cho phép người dùng thêm nhanh một chứng từ với thông tin tương tự như thông tin của chứng từ được chọn bằng chức năng sao chép chứng từ
- Chương trình cho phép định khoản tự động, kế toán chỉ việc chọn nghiệp vụ phát sinh, phần mềm kế toán doanh nghiệp sẽ tự động định khoản
- Luân chuyển nội bộ tiền mặt giữa các chi nhánh, theo dõi quá trình luân chuyển tiền trên các quỹ của toàn Công ty
- Cho phép in Phiếu thu, Phiếu chi từ phân hệ quỹ
- Chỉnh sửa mẫu chứng từ phù hợp với yêu cầu người dùng; xuất khẩu ra excel, pdf,...


HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ:

CÔNG TY CP PHẦN MỀM LINKQ

Địa chỉ: 60 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Quận 2, TPHCM
Điện thoại: 08. 6262 4558 - Fax: 08. 6262 4643
Hotline: 0983 678 052 - 0902 190 787
Email: sales@linkq.com.vn - Website: www.linkq.com.vn