PHÂN HỆ GIÁ THÀNH TRÊN PHẦN MỀM LINKQ ACCOUNTING

Phân hệ chi phí giá thành hỗ trợ tập hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí để tính giá thành sản phẩm, công trình, vụ việc…
Mô hình tính giá thành áp dụng cho tất cả các loại hình sản xuất như sản xuất liên tục, sản xuất theo đơn hàng, sản xuất có nhiều công đoạn…
Phần mềm kế toán tính giá thành sẽ hỗ trợ tính giá thành công trình, vụ việc, món ăn nhà hàng, tour du lịch…
Hỗ trợ tất cả các phương pháp phân bổ chi phí: theo Nguyên vật liệu trực tiếp hoặc nhân công trực tiếp, định mức


SƠ ĐỒ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ

Phần mềm quản lý kế toán giá thành sẽ tự động tính giá theo nhiều phương pháp như hệ số, tỷ lệ, hay giản đơn…và cập nhật giá thành phẩm vào các chứng từ nhập kho thành phẩm và xuất bán
Giá thành theo công đoạn hỗ trợ phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức khác nhau
Cho phép theo dõi dở dang nguyên vật liệu ở từng công đoạn khác nhau, biết được NVL còn tồn bao nhiêu và đã sử dụng bao nhiêu trên từng công đoạn hay dây chuyền sản xuất
Cho phép lập bảng định mức theo số lượng hoặc giá trị, định mức NVL, định mức lương hoặc định mức chi phí khác…


Phan mem ke toan sẽ linh động thay đổi ngày áp dụng hệ số định mức cho từng kỳ sản xuất sản phẩm
Theo dõi (tập hợp) chi phí (nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng, chi phí quản lý) theo đơn vị sử dụng (bộ phận, phân xưởng, xí nghiệp, đội sản xuất), theo vụ việc (hợp đồng, công trình, dự án, đơn hàng), theo khoản mục chi phí (văn phòng, điện, nước, điện thoại…)
Linh động sửa đổi phần mềm theo mô hình đặc thù của doanh nghiệp để tính giá thành theo yêu cầu