Phần mềm kế toán ngành bao bì LinkQ Accounting phù hợp với loại hình Doanh nghiệp sản xuất Bao bì carton , với thiết kế chọn lọc dựa trên tính đồng nhất của dữ liệu kết hợp với sự độc lập của mỗi đơn vị quản lý có tương tác giúp cho doanh nghiệp có một công cụ quản lý hữu hiệu từ trên xuống dưới đảm bảo tính chính xác, thời gian, độ tin cậy và khả năng điều chỉnh, mở rộng trong tương lai.
Đặc điểm chung của các Doanh nghiệp ngành Bao bì carton là sản xuất theo đơn đặt hàng với chủng loại, kích thước, kết cấu, loại giấy mỗi khách hàng một kiểu và thường xuyên thay đổi.

Người kế toán mong muốn từ thông tin đơn hàng (số lượng, chủng loại, kích thước, kết cấu, loại giấy) có thể tự động đặt mã hàng và tính được ngay giá thành sản phẩm sơ bộ

Hiểu được yêu cầu này, CLink đã phát triển riêng một phiên bản
phần mềm kế toán dành cho Ngành sản xuất Bao bì carton.SƠ ĐỒ QUY TRÌNH SẢN XUẤT BAO BÌ PP

Với LinkQ Accounting, người kế toán chỉ cần nhập thông tin đơn hàng, phần mềm sẽ tự động tính chi phí nguyên phụ liệu (giấy và các phụ liệu), kết chuyển, phân bổ chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung, tính giá thành sản phẩm theo từng đơn hàng.

Phần mềm kế toán doanh nghiệp bao bì LinkQ Accounting cũng lên báo cáo lãi gộp cho từng sản phẩm, từng đơn hàng giúp người quản lý nắm được chính xác và kịp thời hiệu quả của từng đơn hàng.Download phần mềm kế toán miễn phí tại đây