Công ty Cổ phần MISA chính thức phát hành và cho phép Download miễn phí phần mềm MISA Invoice Publisher 2012 kể từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/3/2012. Đây là một trong những giải pháp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có phương án in và quản lý hóa đơn theo Nghị định 51.

Theo công văn 2606/TCT-CS V/v tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn, tính đến hết ngày 30/4/2011, trên địa bàn cả nước vẫn còn 188.421 doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đang thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế cũng đã giao chỉ tiêu đến hết ngày 31/10/2011, 100% số lượng doanh nghiệp nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn có hoá đơn đặt in hoặc ký được hợp đồng đặt in hoá đơn hoặc có phương án sử dụng hoá đơn tự in. Và từ ngày 01/01/2012 cơ quan Thuế không bán hóa đơn cho doanh nghiệp.

MISA Invoice Publisher 2012 ra đời đã đáp ứng nhu cầu tự in hóa đơn của doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp không sử dụng nhiều hóa đơn trong các hoạt động kinh doanh. Ngoài ưu điểm nhỏ gọn, dễ dàng triển khai, MISA Invoice Publisher 2012 còn tích hợp nhiều tính năng ưu việt như: Lập quyết định áp dụng hóa đơn và tạo mẫu hóa đơn; Lập thông báo phát hành hóa đơn; Lập và in thông báo các mẫu hóa đơn; Thông báo hủy hóa đơn; Quản lý số hóa đơn bị xóa; Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn; Báo cáo.

Một trong những lý do để doanh nghiệp lựa chọn MISA Invoice Publisher 2012 phục vụ cho công tác in hóa đơn chính là khả năng tích hợp Chữ ký số. Với Chữ ký số các hóa đơn và các báo cáo liên quan sẽ được bảo đảm an toàn thông tin và chống làm giả hóa đơn.

MISA Invoice Publisher 2012 còn dễ dàng tích hợp với phần mềm MISA SME.NET 2010 để xuất khẩu, nhập khẩu thông tin hóa đơn. Sự kết hợp này đã tạo sự tiện dụng cho các doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2010 của MISA.

Dễ dàng thao tác, tiện dụng, nhỏ gọn, in và quản lý hóa đơn, tích hợp chữ ký số là những đặc điểm nổi bật nhất của phần mềm MISA Invoice Publisher 2012. Đây chính là giải pháp tối ưu nhất đáp ứng tốt công văn 2606 của Tổng cục Thuế.

Các thao tác để download sử dụng miễn phí phần mềm MISA Invoice Publisher 2012 rất nhanh chóng và đơn giản. Chỉ với một vài thao tác nhấp chuột là doanh nghiệp đã có thể sử dụng ngay phần mềm.