Trong quá trình triển khai phần mềm MISA trên các hệ điều hành Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 hoặc trên hệ điều hành 64 bit có thể gặp phải một số lỗi không tương thích bài viết này sẽ mô tả về các lỗi không tương thích này cũng như cách khắc phục để có thể tự xử lý khi gặp phải..

* Lỗi không tương thích với UAC của Windows , Windows 7 và Windows Server 2008


Lỗi 1: Không thực hiện được chức năng mà nhận được các thông báo như "You do not have sufficient permission..." hoặc "Access deny..."


Nguyên nhân:
Trên các hệ điều hành này có thiết lập UAC bảo vệ Registry và các thư mục hệ thống mà theo mặc định thì các phần mềm như MISA cần phải ghi vào. Chỉ các ứng dụng chạy với quyền Admin thì mới có quyền ghi, do đó khi người dùng không chạy với quyền Admin thì gặp các thông báo lỗi trên.


Phạm vi xảy ra lỗi:
Lỗi này xảy ra trên tất cả các phần mềm MISA. Tuy nhiên, MISA đã khắc phục được trên tất cả các sản phẩm trừ những sản phẩm đã dừng bảo trì như MISA CRM.NET 2008, MISA-SME 7.9,...


Cách khắc phục nếu gặp lỗi trên:


Cách 1: Tắt UAC

Cách 2:

Nhấn chuột phải vào biểu tượng phần mềm trên Desktop máy tính, chọn Properties.

Tại tab Compatibility, tích chọn “Run this program as an administrator”.

Nhấn OK.

Chỉ mở phần mềm từ biểu tượng trên Desktop vừa thiết lập.


Lỗi 2: Không dùng Service Manager để Start, Stop dịch vụ được


Nguyên nhân:
Chỉ các ứng dụng chạy với quyền Admin thì mới có quyền truy cập vào các dịch vụ của hệ thống, do đó khi người dùng không chạy với quyền Admin thì gặp các thông báo lỗi trên.


Phạm vi xảy ra lỗi:
Lỗi này xảy ra trên tất cả các phần mềm MISA. Tuy nhiên, MISA đã khắc phục được trên tất cả các sản phẩm trừ những sản phẩm đã dừng bảo trì như MISA CRM.NET 2008, MISA-SME 7.9,...Cách khắc phục nếu gặp lỗi trên:


Cách 1: Tắt UAC

Cách 2:

Bỏ thiết lập khởi động cùng Windows của chương trình MISA Service Manager:

Vào Start\Run, gõ “msconfig”.

Tại tab Startup, bỏ chọn tại dòng “MISA Service Manager”.

Nhấn OK.Tại khay hệ thống (góc dưới bên phải của màn hình), nhấn chuột phải vào biểu tượng chương trình MISA Service Manager, chọn “Kết thúc”.

Tạo shortcut của chương trình MISA Service Manager trên Desktop. Sau đó nhấn chuột phải vào biểu tượng, chọn Properties.

Tại tab Compatibility, tích chọn “Run this program as an administrator”.

Nhấn OK.

Chỉ mở phần mềm từ biểu tượng trên Desktop vừa thiết lập.


* Lỗi không tương thích với các hệ điều hành 64 bit


Lỗi 3: Trên hệ điều hành 64 bit xảy ra các lỗi có dạng như sau:

- Khi tạo dữ liệu báo lỗi tiếng Anh: Create failed for database ...
- Không sổ danh sách máy chủ, dữ liệu, chọn đường dẫn lưu dữ liệu được.
- Không sao lưu, phục hồi, đăng ký, gỡ bỏ dữ liệu bằng chương trình được


Nguyên nhân:
Bộ thư viện mà phần mềm mang theo không chạy được trên bản 64 bit (Chỉ bị lỗi khi máy không cài SQL)


Phạm vi xảy ra lỗi:
Lỗi này xảy ra trên tất cả các phần mềm MISA trừ MISA SME.NET 2010. Tuy nhiên, MISA đã khắc phục được trên tất cả các sản phẩm trừ những sản phẩm đã dừng bảo trì như MISA CRM.NET 2008, MISA-SME 7.9,...


Cách khắc phục nếu gặp lỗi trên:
Download và cài đặt XMO 64bit tại đây.


Lỗi 4: Khi chạy phần mềm thì gặp lỗi tiếng Anh: Could not load assembly... hoặc Unable to load DLL...


Nguyên nhân:
Do phần mềm sử dụng bộ thư viện cũ dành riêng cho 32 bit


Phạm vi xảy ra lỗi:
Chỉ xảy ra trên MISA CRM.NET 2008


Hướng giải quyết:
Hiện tại bộ thư viện được sử dụng ở MISA CRM.NET 2008 đã quá cũ, không có phiên bản 64 bit tương ứng, đồng thời sản phẩm cũng đã dừng bảo trì, do vậy lỗi này không thể khắc phục được => vui lòng dùng Windows 32 bit để sử dụng MISA CRM.NET 2008.

Lỗi 5: Chức năng Nhập khẩu từ Excel không đọc được file Excel

Nguyên nhân:
Do phần mềm sử dụng thư viện cũ dành riêng cho 32 bit

Phạm vi xảy ra lỗi:
Lỗi này xảy ra trên tất cả các phần mềm MISA. Tuy nhiên, Trung tâm PTPM đã khắc phục được trên tất cả các sản phẩm trừ những sản phẩm đã dừng bảo trì như MISA CRM.NET 2008, MISA-SME 7.9,...

Hướng giải quyết:
Hiện tại bộ thư viện được sử dụng ở MISA CRM.NET 2008 đã quá cũ, không có phiên bản 64 bit tương ứng, đồng thời sản phẩm cũng đã dừng bảo trì, do vậy lỗi này không thể khắc phục được => vui lòng dùng Windows 32 bit để sử dụng MISA CRM.NET 2008.

Lỗi 6: Khi chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa 2006 hoặc KTXA thì gặp thông báo lỗi dạng "The 'Microsoft.JET.OLEDB.4.0' provider is not registered on the local machine"

Nguyên nhân:
Phần mềm không đọc được dữ liệu foxpro của MISA Mimosa 2006 hoặc KTXA

Phạm vi xảy ra lỗi:
Lỗi này xảy ra trên MISA Mimosa.NET 2012 và MISA Bamboo.NET 2008


Hướng giải quyết:
Hiện tại chưa có giải pháp nào cho phép kết nối dữ liệu foxpro mà hỗ trợ 64 bit => vui lòng dùng Windows 32 bit để sử dụng tính năng này.