Trong bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào chỉ có phần: HHDV dùng riêng cho sxkd chịu thuế GTGT- HHDV dùng riêng cho sxkd không chịu thuế GTGT
HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT.
Vậy thì, hoá đơn có thuế suất 0% phải kê khai vào phần nào trong 3 phần này???
em có 1 hóa đơn mua phần mèn diệt virus bkmpro có thếu suất là 0% vậy m nên kê khai vào đâu? Mong giúp đỡ!