Việc nhớ tất cả các tài khoản trong bảng hệ thống tài khoản kế toán là việc không hề dễ đối với những người mới học kế toán thực hành lần đầu. Bạn có thể nhớ máy móc bằng cách nhớ số tài khoản nhưng như thế chưa đủ, quan trọng hơn cả là bạn phải biết ý nghĩa và nội dung của tài khoản đó, biết cách vận dụng nó vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Vậy làm sao để có thể nhớ tên tài khoản và cách sử dụng nó, có một số mẹo dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng hơn.
Bạn nên học thuộc theo từng loại tài khoản (TK), tránh học cả Bảng danh mục 1 lúc
Ví dụ: bạn bắt đầu học loại TK 1: "Tài sản ngắn hạn" loại này có 24 TK bắt đầu bằng số 1; trong đó 11 là các loại tiền (quan trọng nhất); bạn sẽ có 3 TK phải thuộc: 11(1), 11(2), 11(3). Bạn không nên học cả TK câp 2 (1111,1112...) làm rối trí, việc này sẽ học lại đợt 2. Tương tự như vậy, sau khi học từng loại; bạn đọc nhẩm không nhìn vào sách, cố gắng học thuộc tên các TK đó.
Học "đi đôi với hành":
Học đến đâu bạn cố gắng làm các ví dụ, bài tập thực hành kế toán sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn và biết cách áp dụng ghi lại các nghiệp vụ phát sinh.
Cách sử dụng tài khoản cho dễ nhớ:
- Các tài khoản loại 1,2,6,8: Khi phát sinh tăng ghi nợ, phát sinh giảm ghi có
- Các tài khoản loại 3,4,5,7: Khi phát sinh giảm ghi nợ, phát sinh tăng ghi có
- Tài khoản có chữ số cuối cùng là 8: TK khác thuộc loại đó
- Các tài khoản có chữ số cuối cùng là 9: các tài khoản dự phòng
- Riêng 214, 129… và một số tài khoản đặc biệt được hạch toán khác với TK cùng loại
- Phản ánh các phát sinh trên TK theo cấu trúc Nợ, Có, hoặc tài khoản chữ ( T )
Các nguyên tắc kế toán cơ bản:
Kế toán doanh nghiệp thông qua hệ thống tài khoản kế toán ( TK tài sản và TK nguồn vốn)
Các nguyên tắc cơ bản:
- Tổng tài sản luôn luôn bằng tổng nguồn vốn
- Tài sản tăng thì nguồn vốn cũng tăng và ngược lại
- Số dư cuối kỳ = Số dư đầu kỳ + Phát sinh tăng trong kỳ – Phát sinh giảm trong kỳ

Nguồn: Học viện đào tạo kế toán Đức Minh
Chuyên đào tạo kế toán thuế, thực hành kế toán trên chứng từ thực tế
Liên hệ:
ĐT/Fax: 04.668.36.337 - 0972.711.886 – 0912 485 883
Nick hỗ trợ online: ketoanducminh01 - ketoanducminh
Email: ketoanducminh@gmail.com