Anh chị vui lòng cho em hỏi :

Khi lập CTy Cổ phần, (chưa niêm yết), các CĐ sáng lập muốn bán CP cho người khác, bán với giá 8000đ, dưới mệnh giá, được không ạ? Nếu được, phần chênh lệch 2000đ sẽ hạch toán vào tài khoản nào ạ? căn cứ vào luật nào ạ?

Sau khi lên sàn, giá CP là 12000đ, thì phần chênh lệch 4000đ hạch toán vào thặng dư vốn CP 4112 ạ?. Khi đó, CĐ sẽ phải đóng thuế TNCN thế nào ạ?

Em mong nhận được câu trả lời của anh/chị.

Em cảm ơn rất nhiều!