Bạn có thể dễ dàng tách họ và tên trong Excel mà không cần phải dùng hàm.
Đầu tiên bạn chọn danh sách có chứa họ tên, chữ lót... Sau đó vào menu Data và chọn Text to Columns. Tại cửa sổ Step 1 of 3, bạn chọn Delimited, nhấn Next. Ở Step 2 of 3, tại mục Delimiters chọn Space > Next. Trong Step 3 of 3, ở hộp Destination bạn nhập địa chỉ để cho ra kết quả. Cuối cùng nhấn Finish để xem kết quả.

Chúc thành công!