"Học kế toán thực hành tại – Đống Đa
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THỰC HÀNH KẾ TOÁN ĐỨC MINH
“Chuyên đào tạo kế toán thực hành trên chứng từ thực tế”
1. Dạy thực hành kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ
2. Dạy thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất
3. Dạy thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp,
4. Dạy thực hành kế toán doanh nghiệp Xuất nhập khẩu
5. Dạy thực hành kế toán trên phần mềm Fast, Misa,..
6. Dạy thực hành kê khai các loại thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN của DN
7. Dạy thực hành tin học văn phòng cơ bản - nâng cao
Học và thực hành kế toán tại Đức Minh các bạn học viên sẽ được học trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp và mỗi học viên một máy tính các bạn được giảng viên trực tiếp hướng dẫn vào theo quy trình :
- Dạy cách định khoản nhanh, chính xác.
- Dạy cách tính thuế, kê khai thuế ( Báo cáo thuế tháng, quý, năm)
- Lên sổ sách
- Lập Báo Cáo Tài Chính. và in sổ sách, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất..
- Dạy thủ thuật kế toán, thủ thuật cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp
- Dạy trên chứng từ thực tế và trên phần mềm FAST, MISA, AC man, Bravo……
- Hướng dẫn kỹ năng quyết toán thuế khi cơ quan thuế xuống kiểm tra và các tình huống và điều chinh thuế khi kế toán làm ra sai sót nhầm lẫn
- Không giới hạn thời gian thực hành và học, bạn sẽ học đến khi trọn vẹn làm được 1 kế toán tổng hợp.
ĐT/Fax: 024.668.36.337 - 0972.711.886