Tình trạng mua bán hoá đơn giá trị gia tăng vẫn còn đang diễn ra tại 1 số nhỏ những doanh nghiệp để nhằm thu lợi nhuận, hạn chế chi phí và chưa được các cơ quan DN điều hành 1 cách chặt chẽ hơn.

Căn cứ theo chỉ dẫn của Tổng cục thuế và công văn số 11797/BTC- TCT ban ngày 22/08/2014 của Bộ tài chính có quy định cụ thể như sau:1.Trường hợp hoá đơn đó phát sinh trước khi DN bỏ trốn.


Với trường hợp hoá đơn phát sinh trước lúc doanh nghiệp bỏ trốn và kế toán xác minh được đấy là giao dịch thực thì vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng như thông thường và được tính vào chi phí được trừ lúc tính thuế TNDN.

Có các chách chứng minh giao dịch thật như sau:

+ Về hàng hoá:

Có thể chứng minh bằng những giấy tờ, hoá đơn cụ thể như: hợp đồng mua bán hàng hoá, hình thức giao nhận hàng hay địa điểm giao nhận hàng, phương thức vận chuyển, chi phí vận chuyển. Hay chứng minh được nguồn gốc hay chủ sở hữu hàng hoá

+ Về thanh toán:

Để chứng minh giao dịch thật có thể đưa ra một số dẫn chứng cụ thể như: NH đàm phán, đối tượng thực hiện nộp tiền vào Tài Khoản để thương lượng mua bán hàng hoá đó, số lần thực hiện đàm phán hay hình thức thanh toán, các loại chứng từ thanh toán.

+ Về xuất khẩu hàng hoá:

Chứng minh xuất trình các thủ tục liên quan như: tờ khai hải quan có dấu xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, vận đơn nếu có hay chứng từ thanh toán qua ngân hàng…


2. Trường hợp hoá đơn đấy phát sinh sau lúc doanh nghiệp đã bỏ trốn


Nếu như trường hợp mua bán hoá đơn mà hoá đơn đấy phát sinh lúc doanh nghiệp bỏ trốn thì sẽ ko được khấu trừ thuế GTGT đồng thời không được đưa vào chi phí được trừ khi xác nhận thuế Thu nhập doanh nghiệp.

+ Nếu như kế toán chưa kê khai thì không được kê khai.

+ Còn trường hợp đã kê khai thì phải kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT được khấu trừ và phải điều chỉnh lại tờ khai quyết toán thuế TNDN (nhập vào chi tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuế TNDN).