I: Đối tượng hưởng chế độ thai sản


- Lao động nữ mang thai,sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ

- Nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi

- Lao động nữ sử dụng phương pháp tránh thai

- Lao đông nam đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh conII: Điều kiện để hưởng chế độ thai sản- Các trường hợp:

+ lao động nữ sinh con

+ lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ

+ công nhân nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

=> Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước lúc sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

- Lao động nữ sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà lúc mang thai phải thôi việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước lúc sinh con.

=> Người lao động đủ hai điều kiện nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc nghỉ việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy địnhIII: Quy định về mức hưởng chế độ thai sản- Khi sinh con hoặc nhận con nuôi được trợ cấp 1 lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con. (1.150.000 vnđ/tháng)

- Mức hưởng chế độ thai sản là 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề trước lúc lao động nữ nghỉ sinh con.

- N ếu như đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng khi khám thai, sảy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu, thực hiện KHH dân số là mức bình quân tiền lương, tiền công của các tháng đã đóng BHXH.

- Thời gian thôi việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH, thời gian này công nhân và người sử dụng lao động chẳng phải đóng BHXH.IV. Thủ tục cần chuẩn bị để hưởng chế độ thai sản


Theo Quyết định 636/QĐ-BHXH năm 2016

* Đối với Tổ chức

- Danh sách yêu cầu giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức bình phục sức khỏe (Mẫu số C70a-HD,bản chính).( Số lượng: 01 bộ)

- Thông báo giảm lao động theo mẫu : danh sách lao động tham dự BHXH, BHYT, sử dụng mẫu D02-TS (Theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH.)

* Đối với người lao động

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Giấy chứng sinh (bản sao), trường hợp khác có thể dùng giấy khai sinh (bản sao) của con.

* Quy trình thực hiện chế độ thai sản

Bước 1: Trong thời gian từ 45 ngày kể kể từ trở lại làm việc, công nhân phải có nghĩa vụ nộp thủ tụccho người sử dụng lao động ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ

Bước hai: Người sử dụng lao động thu nạp thủ tụcđể:

- Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động;

- Hàng tháng hoặc quý, lập Danh sách yêu cầu giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (Mẫu số C70a-HD) nộp cho BHXH quận kèm theo thủ tụccủa người lao động cùng với toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặc quý để quyết toán.

Bước 3: BHXH huyện: thu nhận thủ tụcdo người sử dụng lao động chuyển đến để đánh giá và thực hiện quyết toán và trả kết quả xét duyệt và thông báo quyết toán cùng thủ tụcđã giải quyết cho người sử dụng lao động để quản lý

>>> Hướng dẫn làm thủ tụcthai sản

* Thời hạn giải quyết thủ tục hưởng chế độ thai sản

- Kể từ khi nhận toàn bộ thủ tụctừ công nhân, sau 3 ngày Tổ chức phải có nghĩa vụ hoàn thiện và chi trả chế độ thải sản cho công nhân.

- Tối đa 15 ngày từ khi thu nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có nghĩa vụ quyết toán cho Doanh nghiệp hoàn trả cho người lao động.