Để giải đáp câu hỏi “ Tổ chức đi thuê địa điểm làm trụ sở chính văn phòng, những hóa đơn tiền điện, tiền nước ko mang tên Tổ chức mà mang tên chủ nhà thì chi phí tiền điện tiền nước có được khấu trừ thuế GTGT và tính làm chi phí của Tổ chức không?” chúng ta cùng tìm hiểu qua thông tin bài viết dưới đâyCụ thể, theo chỉ dẫn của Bộ tài chính:

1. Theo Khoản 2, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định: các khoản chi phí ko được trừ gồm:“2.15. Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm SXKD ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các tình huống sau:A. Tình huống Công ty thuê địa điểm SXKD trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có bảng kê (Theo Mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo các hóa đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh”.

⇒ Kết luận: Để đưa những hóa đơn tiền điện, nước ko mang tên Cty vào chi phí khi tính thuế TNDN thì cần:

- Lập bảng kê thanh toán tiền điện nước Mẫu 02/TNDN;

- Lập phiếu chi tiền điện, nước... (Hóa đơn thanh toán);


- Hợp đồng thuê nhà ⇒ Bổ sung: Hợp đồng thuê nhà có thỏa thuận rõ các chi phí phát sinh do Bên đi thuê tự thanh toán như điện/nước/internet/sửa chữa ....

Cách hạch toán: định khoản tiền thuế và giá dịch vụ vào luôn chi phí.2. Hóa đơn tiền điện, nước không mang tên DN có được khấu trừ không?
Theo Khoản 15, Điều 14 TT 219/2013/TT-BTC quy định: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“15. Công ty ko được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

- Hóa đơn ko ghi hoặc ghi ko đúng 1 trong các tiêu chí như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

- Hóa đơn ko ghi hoặc ghi không đúng một trong những chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua”.

⇒ Kết luận: những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên Tổ chức mà mang tên chủ nhà thì ko được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.