Kế toán quyết toán thuế TNDN luôn phải cập nhật các thông tin mới nhất về luật cũng như những chính sách mới áp dụng cho Doanh nghiệp. Năm 2017, thuế thu nhập đã có những đổi thay, đấy là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây
– DN có tổng doanh thu năm ko quá 20 tỷ đồng: áp dụng TS 17% từ 01/01/2017 – 31/12/2020. (Doanh thu này là doanh thu của năm trước liền kề)


– Tổ chức khởi nghiệp: áp dụng TS 17% từ 01/01/2017 – 31/12/2020. (Tiêu chí xác định Công ty khởi nghiệp thực hiện theo quy định của Chính phủ)
Lưu ý TS ưu đãi này không áp dụng đối với:


Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản xã hội quy định tại Luật thuế TNDN), thu nhập từ chuyển nhượng công trình đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền khảo sát, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ SXKD ở ngoài Việt Nam.

Thu nhập từ kiếm tìm, khảo sát, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ khai thác khoáng sản.

Thu nhập từ kinh doanh DV thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.


Tình huống khác theo quy định của Chính phủ.

– Tổ chức có lãi từ chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu cơ (trừ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản): được bù trừ với lỗ từ sản xuất, kinh doanh (trừ trường hợp thu nhập từ sản xuất, kinh doanh của Tổ chức đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN) từ 01/01/2017 – 31/12/2020.

– Thu nhập của Cty từ thực hiện công trình đầu cơ mới cung cấp DV phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày 01/01/2017 – 31/12/2020.

– Thu nhập của Công ty từ thực hiện công trình đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã bán cho người đang thuê, bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, ko bảo đảm an toàn cho người sử dụng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo Luật nhà ở: áp dụng thuế suất 10% từ 01/01/2017 – 31/12/2020.

Cty phải hạch toán riêng thu nhập của từng dự án đầu cơ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ để làm căn cứ hưởng ưu đãi thuế.

Danh mục những công trình đầu cơ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê được UBND cấp tỉnh lập, báo cáo Thủ tướng coi xét quyết định.

Theo “Dự thảo nghị quyết quy định giải pháp về thuế nhằm tháo dỡ gỡ khó khăn, gặp khó khăn và đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp”.