1. Mức đóng bảo hiểm tự nguyện đối với công nhân

- Mức đóng bảo hiểm tự nguyện đối với công nhân như sau:

+ Người lao động sẽ đóng “=1% tiền lương tháng”

+ Còn lại Doanh nghiệp chịu “=1% quỹ tiền lương tháng” của các công nhân đang tham gia bảo hiểm tự nguyện.

– Mức tiền lương tháng thấp nhất để xác định đóng bảo hiểm tự nguyện là mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

2. Những đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tự nguyện

– Người lao động bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tự nguyện khi tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc dài hạn (không xác định thời hạn)

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ngắn hạn (xác định thời hạn)

+ Hợp đồng lao động theo thời vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn lao động từ 03 tháng đến 12 tháng.

– Trong tình huống công nhân giao ước và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và Cty sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao ước đầu tiên có trách nhiệm tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện.

– Các người đã tham gia lao động và bây giờ đang hưởng lương hưu

- Những người giúp việc trong gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm tự nguyện.

3. Chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp


* Công nhân đang đóng bảo hiểm tự nguyện sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công nhân chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

- Công nhân đơn phương tự động chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc trái luật pháp

- Được hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

b) Đã tham gia và đóng bảo hiểm tự nguyện đầy đủ từ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước lúc chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc đối với trường hợp:

- Hợp đồng lao động có xác định

- Hợp đồng lao động ko xác định thời hạn

c) Đã tham gia và đóng đóng bảo hiểm tự nguyện đầy đủ từ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau:

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo 1 công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

d) Đã nộp hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày kết thúc hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc

e) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, từ khi ngày nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tự nguyện, trừ những trường hợp sau:

- Đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

- Đi học tập có thời hạn trên 12 tháng

- Chấp hành các biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

- Bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù

- Ra nước ngoài định cư hay đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động

- Đã từ trần