Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống người lao động thông qua việc liên tục cập nhật những chính sách mới về tiền lương để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong cuộc sống. Trong tháng 2/2017 Bộ tài chính đã đưa ra 4 chính sách mới về tiền lương và người lao động

1.Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

- Theo TT số 42/2016/TT-BLĐTBXH có hai nhóm đối tượng được điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

+ Với các người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội , có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017.

+ Công thức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng trên như sau:

Tiền lương tháng Tổng tiền lương tháng Mức điều chỉnh
đóng HBXH sau đóng BHXH theo chế độ tiền lương đã
điều chỉnh của = tiền lương do người sử dụng x đóng BHXH
từng năm quyết định của từng năm tương ứng- Với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần lúc nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội 1 lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 1 lần trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

* Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với nhóm đối tượng trên điều chỉnh theo công thức sau:

Thu nhập tháng đóng Tổng thu nhập tháng Mức điều chỉnh thu
BHXH tự nguyện sau = đóng BHXH của X nhập tháng đã đóng
điều chỉnh của từng năm từng năm BHXH của từng năm
tương ứng


2.Những chính sách trợ giúp thanh niên hoàn tất nghĩa vụ quân sự và công an, thanh niên tình nguyện

- Theo TT 43/2016/TT-BLĐTBXH quy định các chính sách trợ giúp học nghề đối với các thanh niên hoàn tất nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, công trình tăng trưởng kinh tế - xã hội.

- Theo TT số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ tài chính những thanh niên trên có nhu cầu tham gia học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng sẽ được những cơ sở giáo dục nghề nghiệp Cty đào tạo nghề trình độ sơ cấp và chi trợ giúp kinh phí học nghề, chi trợ giúp tiền ăn, đi lại.

- Đối với những thanh niên có nhu cầu tham gia học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng sẽ được trợ giúp theo quy định của NĐ số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

3. Ban hành những quy định về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Theo Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn chi tiết về công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao trong Bộ Quốc phòng.

- Có 6 nhóm đối tượng khác nhau và thời gian huấn luyện lần đầu được quy định như sau:

+ Ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian rà soát đối với nhóm một, nhóm 4.

+ Ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và rà soát đối với nhóm hai.

+ Ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian rà soát đối với nhóm 3.

+ Ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra

(Trong đấy, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng thực chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh cần lao ít nhất là 16 giờ) đối với nhóm 5.

+ Ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh cần lao đối với nhóm 6.

4. Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y

- Đối tượng điều chỉnh bao gồm những chức danh: bác sĩ, bác sĩ y khoa đề phòng, y tế công cộng, y sĩ, dược, điều dưỡng, hộ sinh, khoa học y, dinh dưỡng, dân số (gọi chung là viên chức chuyên ngành y tế).

- Về thời gian tập sự:

+ Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y sĩ (hạng IV), điều dưỡng (hạng IV), dược (hạng IV), hộ sinh (hạng IV), kỹ thuật y (hạng IV), dinh dưỡng (hạng IV), dân số viên (hạng IV) phải thực hiện thời gian tập sự 06 (sáu) tháng;

+ Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III), bác sĩ y khoa dự phòng (hạng III) phải thực hiện thời gian thực tập 09 (chín) tháng;

+ Người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp y tế công cộng (hạng III), dược sĩ (hạng III), điều dưỡng (hạng III), hộ sinh (hạng III), kỹ thuật y (hạng III), dinh dưỡng (hạng III), dân số viên (hạng III) phải thực hiện thời gian tập sự 12 (mười hai) tháng.