Trong sản xuất thì chi phí và giá thành là hai vấn đề được các nhà đầu tư chú trọng sau lợi nhuận bởi phải tính toán thật tốt chi phí và giá thành sản phẩm thì mới có thể có lợi nhuận cao. Vậy bạn đã biết những gì về chi phí trong sản xuất rồi, hãy cùng Kế toán Đức Minh đi tìm hiểu nhé

1. Các công đoạn hạch toán chi phí sản xuất

- Hạch toán công đoạn sản xuất bao gồm hai công đoạn kế tiếp nhau và có quan hệ mật thiết với nhau. Đấy là công đoạn hạch toán chi tiết chi phí sản xuất tính theo từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, đơn hàng, quá trình kỹ thuật, phân xưởng,.. và công đoạn tính giá thành sản phẩm, chi tiết sản phẩm, sản phẩm theo từng đơn đặt hàng đã hoàn thành… theo đơn vị tính giá thành quy định. Sự phân loại này xuất phát từ yêu cầu của người điều hành, kiểm tra và nhận định chi phí, đề nghị hạch toán kinh doanh nội bộ, theo đặc điểm trình tự kỹ thuật của từng Tổ chức và đề nghị tính giá thành sản phẩm cho đơn vị tính giá thành quy định. Có thể nói, việc phân chia thành quá trình hạch toán thành giai đoạn là do sự khác nhau cơ bản về giới hạn tập trung chi phí sản xuất (đối tượng hạch toán chi phí sản xuất) và sản phẩm hoàn thành cần phải tính giá thành một đơn vị (đối tượng tính giá thành)

2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất

- Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là các chi phí được tập trung trong một giới hạn nhất định nhằm dùng cho cho việc rà soát nhận định, quản lý chi phí và tính giá thành. Việc xác định đối tượng định khoản chi phí sản xuất thực chất là xác định nơi phát sinh chi phí và đối tượng hạch toán.

3. Để xác định đối tượng định khoản chi phí sản xuất cần dựa vào những cơ sở sau đây
:

- Đặc điểm trình tự công nghệ sản xuất: sản xuất đơn giản hay phức tạp, quá trình chế biến liên tiếp hay giai đoạn chế biế kiểu song song:

+ Sản xuất đơn giản: đối tượng định khoản chi phí sản xuất có thể là sản phẩm hay tất cả giai đoạn sản xuất (nếu sản xuất một thứ sản phẩm) hoặc có thể là 1 nhóm sản phẩm (nếu sản xuất nhiều thứ sản phẩm cùng tiến hành trong một công đoạn lao động)

+ Sản xuất phức tạp: đối tượng định khoản chi phí sản xuất có thể là bộ phận, chi tiết sản phẩm, những quá trình chế biến, phân xưởng sản xuất hoặc nhóm chi tiết, bộ phận sản phẩm,..

- Loại hình sản xuất: sản xuất đơn chiếc hay sản xuất hàng loạt

+ Sản xuất |đơn chiếc đối tượng định khoản chi phí là các đơn hàng biệt lập

+ Sản xuất hàng loạt phụ thuộc vào trình tự kỹ thuật sản xuất (đơn giản hay phức tạp) mà từ đấy đối tượng hạch toán chi phí sản xuất có thể là sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết, nhóm chi tiết, giai đoạn khoa học,..

- Đặc điểm Cty sản xuất: Công ty sản xuất được hiểu là phương pháp, phương án phân bổ nguồn lực của sản xuất, kinh doanh theo các điểm kinh doanh thuộc khuôn khổ ko gian kinh doanh của Doanh nghiệp. Mỗi phòng ban, Công ty sản xuất, kinh doanh (tổ, đội, chuyên ngành, phân xưởng, xí nghiệp,..) đều có thể là đối tượng hạch toán chi phí sản xuất.

- Đề nghị và trình độ quản lý, Công ty sản xuất kinh doanh: dựa trên cơ sở trình độ, đề xuất và Tổ chức quản lý để xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. Với trình độ cao, có thể chi tiết đối tượng định khoản chi phí sản xuất, trái lại nếu như trình độ thấp thì đối tượng đấy có thể bị giảm thiểu và thu hẹp lại.

- Tùy theo đặc điểm của từng Tổ chức để xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, thường ngày đối tượng định khoản chi phí sản xuất có thể là:

+ Loại sản phẩm (sản phẩm, công trình, hạng mục dự án, loại dịch vụ)

+ Nhóm sản phẩm

+ Chi tiết sản phẩm

+ Phòng ban trực tiếp sản xuất sản phẩm, dịch vụ (phân xưởng sản xuất)

+ Giai đoạn sản xuất hoặc công đoạn sản xuất

+ Đơn đặt hàng

+…..