+ Trả lời bài viết
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2

Chủ đề: Nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái

 1. #1

  Thumbs up Nguyên tắc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Theo Khoản 2 Điều 69 Thông tư 200/2014/TT-BTC việc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái phải tuân theo những nguyên tắc sau:
  - doanh nghiệp đồng thời phải theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết các tài khoản: Tiền mặt, TGNH, tiền đang chuyển, các khoản phải thu, các khoản phải trả.
  - Tất cả các khoản CLTG đều được phản ánh ngay vào doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi) hoặc chi phí tài chính (nếu lỗ) tại thời điểm phát sinh.
  Riêng khoản CLTG trong giai đoạn trước hoạt động của các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thực hiện dự án, công trình trọng điểm quốc gia gắn với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh, quốc phòng được tập hợp, phản ánh trên TK 413 và được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính khi doanh nghiệp đi vào hoạt động theo nguyên tắc:
  + Khoản lỗ tỷ giá hối đoái lũy kế trong giai đoạn trước hoạt động được phân bổ trực tiếp từ TK 413 vào chi phí tài chính và không được thực hiện kết chuyển qua TK 242.
  + Khoản lãi tỷ giá hối đoái lũy kế trong giai đoạn trước hoạt động được phân bổ trực tiếp từ TK 413 vào doanh thu hoạt động tài chính và không được thực hiện kết chuyển qua TK 3387.
  + Thời gian phân bổ thực hiện theo quy định của pháp luật đối với loại hình doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Riêng số phân bổ khoản lỗ tỷ giá tối thiểu trong từng kỳ phải đảm bảo không nhỏ hơn mức lợi nhuận trước thuế trước khi phân bổ khoản lỗ tỷ giá (sau khi phân bổ lỗ tỷ giá, lợi nhuận trước thuế của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng không).
  - doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo TGGD thực tế tại tất cả các thời điểm lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng CCTCPS để dự phòng rủi ro tỷ giá hối đoái thì không được đánh giá lại các khoản vay, nợ phải trả có gốc ngoại tệ đã sử dụng công cụ.
  - doanh nghiệp không được vốn hóa các khoản CLTG vào giá trị tài sản dở dang.
  Và hiện nay, Thông tư 179/2012/TT-BTC có hiệu lực thi hành ngày 10/12/2012 quy định về xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái ở doanh nghiệp trong các giai đoạn cụ thể như sau:

  a. Giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ của doanh nghiệp mới thành lập, chưa đi vào hoạt động

  Theo điều 5 Thông tư 179/2012/TT-BTC thì trong giai đoạn đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ cho doanh nghiệp mới thành lập, chưa đi vào hoạt động. chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi thanh toán các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để thực hiện đầu tư xây dựng và chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được phản ánh lỹ kế, riêng biệt trên bảng CĐKT. Khi TSCĐ hoàn thành đầu tư xây dựng được đưa vào sử dụngthì CLTGHĐđó sau khi bù trù số CLTG tăng và CLTG giảm sẽ được phân bổ dần vào chi phí hoặc doanh thu hoạt động tài chính, thời gian phân bổ không vượt quá 5 năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động.

  b.Giai đoạn doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh

  Theo Điều 6 Thông tư 179/2012/TT-BTC thì trong giai đoạn sản xuất kinh doanh bao gồm cả việc đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ cho doanh nghiệp đang hoạt động thì chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ sẽ được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính, ví dụ như:
  - Đối với Nợ phải thu:
  + Trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng thì sẽ tính vào thu nhập tài chính trong kỳ.
  + Trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm thì sẽ tính vào chi phí tài chính trong kỳ.
  - Đối với Nợ phải trả:
  + Trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm thì sẽ tính vào thu nhập tài chính trong kỳ.
  + Trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng thì sẽ tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

  c. Giai đoạn giải thể, thanh lý doanh nghiệp

  Theo Điều 7 Thông tư 179/2012/TT-BTC thì trong giai đoạn giải thể, thanh lý doanh nghiệp, chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ sẽ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí thanh lý doanh nghiệp, ví dụ như sau:
  - Đối với Nợ phải thu:
  + Trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng thì sẽ tính vào thu nhập thanh lý doanh nghiệp.
  + Trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm thì sẽ tính vào chi phí thanh lý doanh nghiệp.
  - Đối với Nợ phải trả:
  + Trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm thì sẽ tính vào thu nhập thanh lý doanh nghiệp.
  + Trường hợp chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng thì sẽ tính vào chi phí thanh lý doanh nghiệp.

  d. Giai đoạn đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ
  Theo điều 8 Thông tư 179/2012/TT-BTC về việc xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán.
  - Vào thời điểm cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư tiền mặt, TGNH, tiền đang chuyển, các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ ra “Đồng ViệtNam” theo tỷ giá được quy định tại Điều 3, Điều 4 của Thông tư này. khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do việc đánh giá lại số dư cuối kỳ Sau khi bù trừ chênh lệch tăng và giảm của các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do việc đánh giá lại số dư cuối kỳ thì số chênh lệch còn lại sẽ được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong kỳ.
  - Đối với lãi CLTG do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ thì doanh nghiệp không được chia lợi nhuận hoặc trả cổ tức.

  e. Giai đoạn hợp nhất báo cáo tài chính của các hoạt động, các cơ sở ở nước ngoài vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp
  - chênh lệch tỷ giá hối đoái do chuyển đổi báo cáo tài chính các hoạt động ở nước ngoài sang đơn vị tiền tệ kế toán doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí tài chính của doanh nghiệp.
  - chênh lệch tỷ giá hối đoái do chuyển đổi báo cáo tài chính các cơ sở ở nước ngoài sang đơn vị tiền tệ kế toán doanh nghiệp Việt Nam sẽ được phản ánh lũy kế, riêng biệt trên bảng CĐKT cho đến khi thanh lý cơ sở ở nước ngoài và khi đó chênh lệch tỷ giá hối đoái sẽ được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí tài chính của doanh nghiệp.

 2. #2
  Bình rượu gốm sứ Bát Tràng là một trong những sản phẩm được nhiều người ưa chuộng, bình rượu gốm sứ Bát Tràng đã ăn sâu và tiềm thức của người dân vời truyền thống lâu đời làm gốm sứ Bát Tràng, mà bên cạch đấy, mẫu mã bình đựng rượu gốm sứ Bát Tràng cũng vô cùng phong phú.

  Liên hệ: 098 728 6075 hoặc website: http://gomsuthanhtam.com/

  Sản phẩm gợi ý: phin pha cafe

+ Trả lời bài viết

Tags for this Thread

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
thiết kế website thương mại điện tử phan mem ke toan linkq
Viện Đào tạo và Dịch vụ kế toán Đức minh

Chi Nhánh Đống Đa: Phòng 211 - Nhà G1 - TT Học viện Ngân Hàng, số 79 Ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch (đầu cầu trung tự), Đống Đa, Hà Nội

Chi Nhánh Cầu Giấy: Phòng B2T10- Tòa nhà 335 Cầu Giấy – HN (Tầng 1 là Siêu thị Thời trang fashion mall)

Chi nhánh Hoàng Mai: Phòng 1011 - Tòa 15T2 - 18 Tam Trinh - Hoàng Mai – Hà Nội (Cách cầu Mai động 50m)

Chi nhánh Hà Đông: Phòng 1001 tầng 10, CT2 tòa nhà Fodacon (tầng 1 là siêu thị Coopmart, đối diện Học Viện An Ninh) - Nguyễn Trãi - Hà Đông.

ĐT/Fax: 04.668.36.337 - 0972.711.886 - 0912.485.883
Email: ketoanducminh@gmail.com


Liên kết: Đào tạo kế toán