Một trong những khúc mắc luôn được công nhân quan tâm lúc tham gia lao động tại những Tổ chức đó chính là việc có được đóng bảo hiểm xã hội hay không?Và khi tham gia cần có những gì, dưới đây là những điều về bảo hiểm xã hội bạn nên biết1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:

- Người làm việc theo HĐLĐ ko xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo 1 công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, nhắc cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

Lưu ý: Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018).

- Người sử dụng lao động của DN cũng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc.

2.Hồ sơ tham gia BHXH - BHYT- BHTN bắt buộc lần đầu, đơn vị chuyển động từ địa bàn tỉnh, thị thành khác đến


Trong thời hạn 30 ngày từ khi ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp phần lớn giấy tờ theo quy định:

- người lao động làm:

Tờ khai cung cấp và đổi thay thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Mời bạn tải và xem: bí quyết làm tờ khai tham gia BH bắt buộc lần đầu Mẫu TK01-TS.

(Theo mẫu của Quyết định 959/QĐ-BHXH)

- Đơn vị, Tổ chức làm:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS)

Tham khảo tại đây: bí quyết làm tờ khai TK3-TS theo mẫu quyết định 959

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-TS)

Mời bạn tải và xem: phương pháp làm Mẫu D02-TS danh sách lao động.

(Theo mẫu của Quyết định 959/QĐ-BHXH)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

3. Nơi nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại phòng ban 1 cửa BHXH quận/huyện.

4. Mức đóng bảo hiểm bắt buộc:

Loại bảo hiểm

Doanh nghiệp đóng

Người LĐ đóng

Tổng cộng

BHXH

18%

8%

26%

BHYT

3%

một.5%

4,5%

BHTN

1%

1%

2%

KPCĐ

2%Tổng phải nộp

34,5%

(Sang năm 2016, vẫn tham gia bảo hiểm bắt buộc theo tỷ lệ trên)

- tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc:

- người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương ghi trong HĐLĐ.

Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của luật pháp lao động.

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và những khoản bổ sung khác theo quy định của luật pháp lao động.

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản này ko thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Năm 2016, mức lương tối thiểu vùng tăng lên 3.500.000 (cho vùng 1) chi tiết bạn đọc xem tại đây: Mức lương tối thiểu vùng 2016

công nhân đã qua học nghề (kể cả lao động do DN dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm thuê việc vất vả, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt khó nhọc, độc hại, hiểm nguy thì cộng thêm 5%.

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại Điều này mà cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

5. Thời hạn đóng tiền Bảo hiểm bắt buộc:

1. Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày chung cuộc của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những công nhân tham gia BHXH bắt buộc, song song trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng với 1 khi vào TK chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại NH hoặc ngân khố Nhà nước.

hai. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là Cty, hiệp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hiệp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày chung cuộc của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

3. Đóng theo địa bàn

3.1. Đơn vị đóng trụ sở ở địa bàn tỉnh giấc nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh giấc đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.

3.2. Chi nhánh của Công ty đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh.

nếu đến hạn nộp mà doanh nhiệp ko nộp sẽ phải tính lãi chậm nộp.