Bài viết sau sẽ chỉ cho bạn cách thức hạch toán TK 153 và TK 242 qua hai case study mà chúng ta thường gặp nhất khi mua CCDC

Trường hợp 1: Mua CCDC qua kho (làm theo đúng chế độ kế toán kiểm toán)

Mua vào: lúc mua CCDC về nhập kho

Nợ TK 153

Nợ TK 1331

Có Tài Khoản 111,112,331

Xuất kho ra sử dụng:

Nợ Tài Khoản 242/ Có TK 153

= > Khi xuất kho CCDC đưa vào sử dụng thì TK 153 sẽ giảm trong kho ( bằng đúng phần giá trị của CCDC đó) và chuyển chi phí qua Tài Khoản 242 để phân bổ dần qua các kỳ ÒĐưa phần chi phí phân bổ đó vào chi phí hợp lý trong kỳ qua bút toán Phân bổ chi phí cuối mỗi tháng

Phân bổ:

Nợ Tài Khoản 6423,627,641.../ Có TK 242=(Nguyên giá)/ số tháng sử dụng (DN tự xem xét số tháng sử dụng)

Đặc điểm:

Làm dập theo chế độ kế toán, đúng chuẩn mực kế toán kiểm toán , theo giáo trình đã được đào tạo.
Những tài sản ko đủ tiêu chuẩn TSCĐ thì phải đưa vào phương tiện dụng cụ để phân bổ (vd :có trị giá nhỏ hơn 30tr, thời gian sử dụng trên một năm (dài hạn)....)
Là những tài sản thuộc quyền sở hữu của công ty
Để đưa vào CCDC là các thuế suất có tính chất hữu hình có thể sờ nắm, cảm nhận hình thái, màu sắc: máy tính, bàn ghế, máy in...
case study 2: Mua CCDC ko qua kho mua về dùng ngay (làm theo thuế)

Mua vào:

Nợ TK 242

Nợ Tài Khoản 1331

Có Tài Khoản 111,112,331

Phân bổ:

Nợ Tài Khoản 6423,627,641.../ Có Tài Khoản 242 = (Nguyên giá)/ số tháng sử dụng (DN tự coi xét số tháng sử dụng)

Đặc điểm:

Ko theo của chế độ kế toán, không đúng theo chuẩn mực kế toán kiểm toán theo giáo trình đã được đào tạo
Lúc bị thanh kiểm tra sẽ giải thích theo lý luận là mua về dùng ngay nên không nhập kho cho thẳng vào TK 242 để phân bổ
Là Những chi phí mang thuộc tính tiền tệ không thể sờ nắm mà chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác sự chấp thuận về nó sản phẩm mang thuộc tính phi vật chất, như chuyến đi du lịch, thuê nhà ở, sửa chữa tài sản, quảng cáo...
Cho vào TK này như tiền thuê nhà trả trước, hay thuê tài sản trả trước để sử dụng , nên cho vào Tài Khoản này sẽ có những thuế suất ko thuộc quyền sở hữu của cty
Kết quả số liêu phân bổ:

+ Về mặt kết quả số liệu thì hai tình huống đều như nhau

+ Nếu như chọn case study 2 thì sơ sót này là ko trọng yếu và rút bớt được 1 bút toán lúc định khoản.

+ Nếu như chọn trường hợp một bị thêm 1 bút toán kết chuyển trung gian là TK 153

Rủi ro lúc đi làm:

-Nếu chọn tình huống một nhưng khi làm sổ sách kế toán quên chưa kết chuyển sang 142,242=> 153 vẫn còn số dư => Cơ quan thuế có quyền bóc chi phí này ra vì tài sản còn trong kho chưa dùng thì chưa thể tính chi phí nên không thể còn đó bút toán phân bổ:

Nợ TK 6423,627,641..../ Có TK 242=(Nguyên giá)/ số tháng sử dụng

Chi phí này được coi là ko hợp lý

- Nếu như chọn làm theo trường 2 thì kế toán sẽ theo dõi được CCDC vì đã có chi tiết trên bảng phân bổ CCDC và đã hạch toán vào Tài Khoản 242.

ÒLưu ý: Các doanh nghiệp nên phân bổ CCDC cụ thể theo ngày mua (hoặc ngày xuất CCDC) ra sử dụng, không nên làm tròn theo tháng.

Một số những phần mềm kế toán làm tròn theo tháng thì chi phí phân bổ sẽ ko chính xác, nên:

Đối với CCDC có trị giá nhỏ, phân bổ chỉ mất khoảng ngắn thì kế toán để phần mềm phân bổ
Đối với CCDC có giá trị lớn và sử dụng lâu dài thì nên lập bảng Theo dõi CCDC ra excel, cuối tháng kế toán định khoản lên trên phần mềm kế toán.
Các bí quyết hạch toán TK CCDC TK 153 và Tài Khoản 242

Sau đây Trung tâm đào tạo kế toán và tin học Đức Minh xin diễn tả cách thức hạch tóan Tài Khoản 153 và TK 242 qua 2 trường hợp phổ biến thường gặp mà kế toán hay gặp

trường hợp 1: Mua CCDC qua kho (làm theo đúng chế độ kế toán kiểm toán)

Mua vào: khi mua CCDC về nhập kho

Nợ TK 153

Nợ TK 1331

Có TK 111,112,331

Xuất kho ra sử dụng:

Nợ TK 242/ Có TK 153

= > Lúc xuất kho CCDC đưa vào sử dụng thì TK 153 sẽ giảm trong kho ( bằng đúng phần giá trị của CCDC đó) và chuyển chi phí qua TK 242 để phân bổ dần qua những kỳ ÒĐưa phần chi phí phân bổ đó vào chi phí hợp lý trong kỳ qua bút toán Phân bổ chi phí cuối mỗi tháng

Phân bổ:

Nợ Tài Khoản 6423,627,641.../ Có Tài Khoản 242=(Nguyên giá)/ số tháng sử dụng (DN tự coi xét số tháng sử dụng)

Đặc điểm:

Làm dập theo chế độ kế toán, đúng chuẩn mực kế toán kiểm toán , theo giáo trình đã được đào tạo.
Những tài sản không đủ tiêu chuẩn TSCĐ thì phải đưa vào công cụ dụng cụ để phân bổ (vd :có giá trị nhỏ hơn 30tr, thời gian sử dụng trên một năm (dài hạn)....)
Là các tài sản thuộc quyền sở hữu của tổ chức
Để đưa vào CCDC là những TS có tính chất hữu hình có thể sờ nắm, cảm nhận hình thái, màu sắc: máy tính, bàn ghế, máy in...
Trường hợp hai: Mua CCDC không qua kho mua về dùng ngay (làm theo thuế)

Mua vào:

Nợ Tài Khoản 242

Nợ Tài Khoản 1331

Có TK 111,112,331

Phân bổ:

Nợ Tài Khoản 6423,627,641.../ Có TK 242 = (Nguyên giá)/ số tháng sử dụng (DN tự xem xét số tháng sử dụng)

Đặc điểm:

Không theo của chế độ kế toán, không đúng theo chuẩn mực kế toán kiểm toán theo giáo trình đã được đào tạo
Khi bị thanh rà soát sẽ giảng giải theo lý luận là mua về dùng ngay nên ko nhập kho cho thẳng vào Tài Khoản 242 để phân bổ
Là Những chi phí mang tính chất tiền tệ không thể sờ nắm mà chỉ có thể cảm nhận bằng cảm giác sự chấp nhận về nó sản phẩm mang thuộc tính phi vật chất, như chuyến đi du lịch, thuê nhà ở, sửa chữa tài sản, lăng xê...
Cho vào Tài Khoản này như tiền thuê nhà trả trước, hay thuê tài sản trả trước để sử dụng , nên cho vào TK này sẽ có các thuế suất ko thuộc quyền sở hữu của tổ chức
Kết quả số liêu phân bổ:

+ Về mặt kết quả số liệu thì 2 tình huống đều như nhau

+ Nếu chọn tình huống hai thì sai sót này là ko trọng yếu và rút bớt được một bút toán lúc hạch toán.

+ Nếu như chọn case study 1 bị thêm một bút toán kết chuyển trung gian là Tài Khoản 153

Rủi ro lúc đi làm:

-Nếu chọn case study 1 nhưng khi làm sổ sách kế toán quên chưa kết chuyển sang 142,242=> 153 vẫn còn số dư => Cơ quan thuế có quyền bóc chi phí này ra vì tài sản còn trong kho chưa dùng thì chưa thể tính chi phí nên không thể tồn tại bút toán phân bổ:

Nợ TK 6423,627,641..../ Có Tài Khoản 242=(Nguyên giá)/ số tháng sử dụng

Chi phí này được coi là ko hợp lý

- Nếu chọn làm theo trường hai thì kế toán sẽ theo dõi được CCDC vì đã có chi tiết trên bảng phân bổ CCDC và đã định khoản vào TK 242.

ÒLưu ý: Những công ty nên phân bổ CCDC cụ thể theo ngày mua (hoặc ngày xuất CCDC) ra sử dụng, ko nên làm tròn theo tháng.

Một số những phần mềm kế toán làm tròn theo tháng thì chi phí phân bổ sẽ ko chuẩn xác, nên:

Đối với CCDC có trị giá nhỏ, phân bổ chỉ cần khoảng ngắn thì kế toán để phần mềm phân bổ
Đối với CCDC có giá trị lớn và sử dụng lâu dài thì nên lập bảng Theo dõi CCDC ra excel, cuối tháng kế toán định khoản lên trên phần mềm kế toán.