1. Các hình thức vay vốn cá nhân của Cty

Theo NĐ 222/2013/NĐ-CP tại Điều 6, Khoản hai quy định về giao dịch tài chính của Công ty như sau:

“2. Những DN ko phải tổ chức tài chính không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.”

TT 09/2015/TT-BTC tại Điều 4, Khoản 1 quy định hình thức trả tiền trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các Công ty ko phải là tổ chức tín dụng

“1. Các Công ty ko phải tổ chức tín dụng (là những DN không thành lập, Doanh nghiệp và hoạt động theo quy định của Luật những DN tín dụng) khi thực hiện các đàm phán vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức trả tiền được quy định tại khoản hai Điều 3 TT này.”

Căn cứ vào quy định trên có 2 trường hợp sau xảy ra:

– Nếu DN cho Công ty khác vay và trả nợ vay thì ko được dùng tiền mặt mà phải sử dụng các hình thức trả tiền như sau:

+ Thanh toán bằng Séc;

+ Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

+ Các hình thức trả tiền không sử dụng tiền mặt thích hợp khác theo quy định hiện hành.

– Nếu DN vay vốn tư nhân ko cần phải chuyển khoản tiền cho vay và trả nợ. tư nhân có thể cho Công ty vay bằng tiền mặt và Công ty lúc trả nợ cho tư nhân có thể dùng tiền mặt để trả nợ.

>>> lương cơ bản năm 2016 là bao nhiêu

2. Những điều cần biết về chi phí lãi vay

a) Phương pháp tính chi phí lãi vay vào chi phí được trừ

Đối với khoản chi phí lãi vay cá nhân cần phải xác định chi phí được tính vào chi phí được trừ theo quy định tại Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6, TT 78/2014/TT-BTC như sau:

“2.17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc Tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất căn bản do ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban bố tại thời điểm vay.”

Chi phí lãi vay tư nhân ko được tính vào chi phí được trừ nếu như vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do nhà băng Nhà nước Việt Nam ban bố tại thời điểm vay.

b) Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp vay vốn của tư nhân, Công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 3, Điều hai Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

“Thu nhập từ đầu cơ vốn là khoản thu nhập tư nhân nhận được dưới các hình thức:

a) Tiền lãi nhận được từ việc cho những Doanh nghiệp, Doanh nghiệp, hộ gia đình, tư nhân kinh doanh, đội ngũ cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc ký hợp đồng vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tài chính, chi nhánh nhà băng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 TT này.”

Tổ chức lúc chi trả chi phí lãi vay cho cá nhân phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức thuế suất là 5% trên thu nhập được chi trả.

>>> trung tâm học kế toán ở hà nội

>>> đào tạo kế toán thực tế

>>> học phần mềm misa