Kế toán viên ko biết excel thì cũng như dân văn phòng không biết gõ 10 ngón vậy? Vậy trước tiên các bạn cần phải biết những công thức excel nào?

hàm tham chiếu dữ liệutheo chiều dọc – vlookup

Đây là hàm kiếm tìm theo cột có điều kiện.

Cú pháp: = Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

= Vlookup(Giá trị dò tìm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

những tham số cụ thể:

sốdò tìm: đây là dữ liệucần đem ra so sánh để kiếm tìm.

Bảng tham chiếu: bảng này cất thông tin mà dữ liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Lưu ý vùng dữ liệu này là vùng dữ liệu tham chiếu nên cần sử dụng phím F4 để cố định vùng dữ liệu lại.

Cột cần lấy: là số chỉ cột dữ liệu bạn đọc cần lấy để so sánh.

X: là dữ liệutrả về với độ chính xác tuyệt đối

công thức tra cứu theo chiều ngang – hlookup

Đây là hàm tìm kiếm theo hàng. function HLOOKUP là công thức tìm kiếm

Cú pháp: =HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,ra nge_lookup)

những tham số như vậy như công thức HLOOKUP bên trên.

công thức tính tổng theo điều kiện cho trước – sumif

Đây là hàm sử dụng để tính tổng những ô chỉ định theo điều kiện được đưa ra.

Cú pháp: = SUMIF(range,criteria,[sum_range])

= SUMIF(Vùng cất điều kiện, Điều kiện, Vùng cần tính tổng)

những vùng tham chiếu:

Vùng cất điều kiện: là vùng đựng điều kiện cần tính.

Điều kiện: đây là các tiêu chuẩn muốn tính tổng. các tiêu chuẩn này có thể là dữ liệu số, biểu thức hoặc chuỗi.

Vùng cần tính tổng: Là những ô thực thụ cần tính tổng. Sẽ là các ô đựng giá trịtương ứng (số tiền, lượng tiền..)

công thức Sumif thường dùng trong những nghiệp vụ kinh tế - kết chuyển cuối tháng trong Nhật ký chung, làm những bảng Báo cáo xuất nhập tồn, bảng tổng hợp công nợ, bảng cân đối số phát sinh tháng, quý, năm...

function SUM – công thức tính tổng

Đây là hàm tính tổng căn bản nhất. Được sử dụng để tính tổng các dữ liệuvùng dữ liệu.

Cú pháp: =SUM(number1,number2,…)

những tham số:

Number 1 (bắt buộc): Số (ô) đầu tiên muốn thêm vào. Số ngừng thi côngĐây có thể là số 3, 4, 5,…, hoặc ô tham chiếu như D7, D8,…, hoặc ô phạm vi như D711.

Number 1 (tùy chọn): Đây là số thứ hai các bạn có thể thêm hoặc ko tùy chọn. bạn có thể bổ sung đến 255 số bổ sung thêm.

công thức tính tổng của những tổng con – subtotal

công thức này có hầu hết công dụng với nhiều số chức năng khác nhau. bên cạnh đó trong kế toán bán hàng thường chỉ dùng đến số chức năng là 9, số chức năng 9 tương đương với tính tổng.

Ở đây công thức SUBTOTAL là công thức tính toán cho 1 đội ngũ Thống kê trong một danh sách hoặc bảng dữ liệu tùy theo phép tính toán mà bạn đọc tuyển lựa trong đối số thứ nhất.

Cú pháp: =SUBTOTAL(9; Vùng tính tổng).

nếu bạn còn băn khoăn về tri thức tin học văn phòng hay về nghiệp vụ kế toán - kế toán bán hàng thì hãy tham dự 1 khóa đào tạo kế toán thực hành tại Kế toán Đức Minh chúng tôi. Đến đây, mọi người sẽ được trải nghiệm công việc của một kế toán bán hàng đích thực và nhiều năm kinh nghiệm nhất.