mua và bán hàng hóa hoàn toàn có thể trả ngay, trả chậm hoặc trả góp. trong bài viết này, kế toán Đức Minh sẽ giới thiệu bài tập bán hàng trả góp và trả chậm để mọi người Tìm hiểu và tham khảo.

bí quyết định khoản đối với nghiệp vụ bán hàng trả góp và trả chậm

Trường hợp bán hàng trả chậm, trả góp, khi giao hàng cho KH thì được xác định là tiền tiêu thụ. Doanh thu bán hàng được tính theo giá bán tại thời điểm thu tiền 1 lần. người mua chỉ thanh toán 1 phần tiền mua hàng, phần còn lại trả dần trong một thời gian và chịu khoản lãi quy định trong giao kèo. Khoản lãi do bán trả góp định khoản vào doanh thu hoạt động tài chính.

trước tiên phản ánh giá vốn hàng xuất bán

Nợ TÀI KHOẢN 632: Giá vốn hàng bán

có TÀI KHOẢN 154, 155, 156

Đối với DN nộp thuế GTGT theo bí quyết khấu trừ, tiền lãi do bán trả chậm, trả góp, kế toán ghi sổ:

Nợ TÀI KHOẢN 111, 112 (số tiền đã thu được)

Nợ TÀI KHOẢN 131 (số tiền phải trả)

có TÀI KHOẢN 511 (theo mức giá trả ngay 1 lần chưa thuế)

có TÀI KHOẢN 3331: thuế GTGT đầu ra

có TK 3387: Doanh thu chưa thực hành ( chênh lệch giữa tổng số tiền bán theo giá trả góp sở hữu mức giá trả ngay chưa mang thuế GTGT)

lúc thu được tiền các kỳ tiếp theo, căn cứ vào chứng trong khoảng thanh toán ghi sổ:
Nợ TÀI KHOẢN 111, 112

có TÀI KHOẢN 131: phải thu KH

Từng kỳ, tính toán và xác định doanh thu HĐTC do bán hàng trả góp và trả chậm theo nguyên tắc phù hợp, kế toán ghi sổ:
Nợ TÀI KHOẢN 3387: Doanh thu chưa thực hành

có TK 515: Doanh thu hoạt động vốn đầu tư.

Đối với tổ chức nộp thuế GTGT theo bí quyết trực tiếp

phản ảnh ghi nhận doanh thu, số tiền đã thu và sẽ phải thu lãi do bán trả góp, kế toán ghi sổ:
Nợ TK 111, 112: số tiền đã thu được

Nợ TÀI KHOẢN 131: số tiền còn phải thu

có TÀI KHOẢN 515: Tổng giá trả tiền theo số tiền trả ngay)

có TK 3387: Chênh lệch giữa tổng số tiền bán hàng theo giá trả góp sở hữu tổng giá thanh toán gồm cả thuế GTGT theo số tiền trả ngay)

Cuối kỳ, xác định thuế GTGT phải nộp cho số hàng bán trả chậm trả góp, kế toán ghi sổ:
Nợ TK 511: doanh thu bán hàng và phân phối nhà sản xuất

có TK 3331: thuế GTGT đầu ra

những bút toán phản ảnh thu tiền ở kỳ tiếp theo và xác định doanh thu hoạt động nguồn vốn, kế toán ghi sổ:
Nợ TK 3387: doanh thu chưa thực hiện

có TK 515: doanh thu hoạt động nguồn vốnsơ đồ hạch toán kế toán bán hàng theo phương thức trả góp và trả chậm

1 số bài tập trả góp và trả chậm

Định khoản các nghiệp vụ bán hàng trả chậm, trả góp sau:

nghiệp vụ kinh tế 1: Xuất kho hàng hóa bán trả góp cho KH B, mức giá trả ngau là 80.000, VAT 10%. khách hàng đa thanh toán cho DN 25.000, số còn lại sẽ trả dần trong 8 tháng. DN ưng ý và tính lãi trả chậm cho lô hàng là 25%. Biết trị giá xuất kho của lô hàng là 50.000.

nghiệp vụ kinh tế 2: Bán một lô hàng theo giá bán trả ngay 50.000, giá bán trả góp 58.000, thuế GTGT 10%, giá xuất kho 40.000. Bên mua đã nhận hàng, tiền chưa thanh toán, thời kì trả góp 10 tháng.

nghiệp vụ kế toán 3: đơn vị A xuất kho sản phẩm X bán cho KH B theo phương thức trả góp. giá bán trả tiền ngay chưa với thuế là 50.000 . thuế 10% . Giá xuất kho là 30.000 . người mua trả lần đầu 50% tiền mặt nhập quỹ . Số còn lại trả trong 6 tháng với lãi suất trả góp của 6 tháng là 10%.

Kế toán Đức Minh đã vừa cung cấp tới Các bạn đọc cách thức định khoản cũng như bài tập thực tại bán hàng trả góp và trả chậm.

nếu như mọi người muốn hiểu rõ và sâu hơn các nghiệp vụ kế toán kế toán bán hàng hay muốn học kế toán bán hàng thì hãy tham gia khóa học kế toán thực tế tại Kế toán Đức Minh. Chúng tôi cam kết sẽ làm cho bạn ưng ý. đến Đức Minh ngay bữa nay để rút ngắn các con phố tới thành công.

Bài viết về “Bài tập kế toán bán hàng trả chậm trả góp” đến đây là hết. Mọi thông tin chi tiết xin tham khảo link bên dưới:

http://ketoanducminh.edu.vn/