Như chúng ta đã biết, thuế ko chỉ là nguồn thu cho NSNN (Ngân sách nhà nước) mà nó còn kết hợp cùng những vấn đề về sự phát triển chung của Doanh Nghiệp. Hiểu rõ những khó khăn về thuế tạo thuận lợi cho DN tiện lợi hơn trong công tác quản lý. Bài viết lần này, KTĐM (Kế toán Đức Minh) sẽ giới thiệu cho các bạn về Kế toán thuế và các vấn đề cần phải biếtmột. Thuế - Tổng quan về thuế

- Thuế là nguồn thu của NSNN (Ngân sách nhà nước), là trách nhiệm và quyền lợi của mọi công dân và công ty có hoạt động kinh tế.

- Theo luật thuế Việt Nam, một DN hoạt động sẽ phải thực hiện phận sự nộp các loại thuế sau:

+ Thuế GTGT

+ Thuế TTĐB

+ TNK (Thuế nhập khẩu)

+ Thuế xuất khẩu

+ Thuế thu nhập Doanh nghiệp

+ Thuế TNCN

+ Thuế tài nguyên

+ Thuế nhà đất, tiền thuê đất

+ một số loại thuế khác như thuế môn bài…

+ Phí và lệ phí như lệ phí trước bạ tài sản, phí cầu đường…

hai.Kế toán thuế. Yêu cầu và đặc thù của kế toán thuế Doanh nghiệp

a. Kế toán thuế - Khái niệm

Trong Doanh nghiệp có rất nhiều công tác kế toán khác nhau như kế toán bán hàng, kế toán nội bộ,kế toán công nợ, kế toán thuế… Kế toán thuế với vai trò chủ chốt trong DN. Nó là công cụ giúp Doanh nghiệp quản lý những mẫu thuế hiệu quả nhất.

Kế toán thuế là công tác làm việc trực tiếp với cơ quan thuế. Nó biểu hiện sự lớn mạnh hay hoạt động hiệu quả của DN, đánh giá 1 Doanh nghiệp.

b.Đặc điểm và yêu cầu điều hành kế toán thuế của Doanh nghiệp

- DN phải lập chứng từ và hạch toán đầy đủ chi tiết theo từng lọai thuế nảy sinh.

- Phải hạch toán đúng những dòng thuế phải nộp vào những mục phù hợp theo quy định của chế độ kế toán.

- Lập Thống kê tài thuế hàng tháng, quý, năm và thực hành khai báo và nộp các Thống kê thuế theo quyết định của luật thuế hiện hành.

- thực hành nghiêm túc phận sự nộp thuế, cấm nộp trễ và chiếm dụng tiền thuế.

Bạn còn băn khoăn về kế toán thuế và những điều cần biết hay bất cứ điều gì về thuế thì hãy đến với Kế toán Đức Minh và tham dự ngay một khóa kế toán thuế ngay nhé! KTĐM (Kế toán Đức Minh) là một trong những nơi đào tạo kế toán thực tế uy tín, chất lượng nhất hiện nay ở Hà Nội.