- Căn cứ một số Thông tư, Quyết định của Nhà nước về việc ban hành Quy định Quản lý thu mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ BHYT.Các bước khắc phục khi bị mất thẻ BHYT- Bước 1:

Người tham gia BHYT nên làm đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT hoặc đổi thẻ theo quy định gửi cho cơ quan BHXH (theo mẫu số: D01- TS).

- Bước 2:

Căn cứ vào đơn đề nghị của người tham gia BHYT, cơ quan BHXH sẽ kiểm tra, xem xét hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp lại thẻ BHYT.

Kế toán Đức Minh xin lưu ý: Người tham gia BHYT nên đến trực tiếp nơi quản lý BHXH của công ty mình (hoặc đến bộ phận 1 cửa để được tư vấn và làm trực tiếp). Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cán bộ quản lý BHXH sẽ gửi cho các bạn 01 giấy hẹn (thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định của cơ quan BHXH: Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của đơn vị).

- Trường hợp, nếu đối tượng tham gia BHXH là cá nhân, lệ phí làm lại thẻ là: 4.000đ/người.

- Trường hợp, nếu đối tượng tham gia BHXH là tổ chức, doanh nghiệp đó phải làm đơn đề nghị, có chữ ký của Giám đốc công ty xác nhận và chuyển tới cho bộ phận 1 cửa hoặc người quản lý của công ty (là BHXH nơi công ty đăng ký).

CẤP LẠI THẺ BHYT CHO NGƯỜI THAM GIA BHYT BỊ MẤT 1

Hồ sơ hoàn chỉnh cấp lại thẻ BHYT

+ Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (mẫu D01-TS)

+ Số lượng: 01 bộ

Các trường hợp bị mất hoặc đổi thẻ BHYT được thực hiện bởi BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện không có chức năng cấp lại thẻ hoặc đổi thẻ.

Kế toán Đức Minh xin nhắc các bạn, cần kiểm tra lại thông tin khi bên cơ quan BHXH chuyển cho giấy xác nhận đã nộp hồ sơ và thông tin liên quan đến người được cấp lại nhé.

Kế toán Đức Minh chúc các bạn làm việc đạt hiệu quả cao nhất!

CẤP LẠI THẺ BHYT CHO NGƯỜI THAM GIA BHYT BỊ MẤT 2Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYTMẫu số: D01-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: /QĐ-BHXH ngày ..../..../2011 của BHXH Việt Nam)Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊKính gửi: Bảo hiểm xã hội.............................................- Tôi tên là (viết chữ in hoa có dấu):........................................... .........................

- Mã số quản lý:.............................................. .............................................

- Ngày tháng năm sinh: ......../......../.................., Giới tính:..........................

- CMT số:..........................., nơi cấp:..................., ngày cấp: ...../...../...........

- Đơn vị:............................................. .................................................. .........

Nội dung:

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .............................................

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .............................................

Hồ sơ gửi kèm:

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật................., ngày ..... tháng ..... năm ...........

Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)

Nếu các bạn cần mẫu đơn này hãy để lại gmail ở phần comment, Kế toán Đức Minh sẽ gửi cho các bạn sớm.