THUÊ NHÀ DƯỚI 100TR

1. Về thuế Thu nhập doanh nghiệp:

- Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thồng tư 78/2014/TT-BTC quy định chi tiết về thuế Thu nhập doanh nghiệp:
- Trong mục 37 các khoản chi phí không được trừ có nêu " Chi thuê tài sản của cá nhân không có đủ hồ sơ dưới đây (Xem file ảnh CCT Hoàng Mai hướng dẫn hoặc điểm 2.5 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Kết luận: Như vậy phải hiểu là nếu có đầy đủ hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản (Phiếu chi có ký nhận của bên cho thuê, Giấy biên nhận có ký nhận của bên cho thuê) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

2. Về thuế Thu nhập cá nhân (đối tượng chịu thuế là Chủ nhà cho thuê TS nhưng có thể doanh nghiệp phải nộp thay do Chủ nhà cho thuê với giá chưa bao gồm thuế, phí..):

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư 111/TT-BTC quy định chi tiết về thuế Thu nhập cá nhân:

b) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch.

Ví dụ 4: Năm 2015, Ông C phát sinh doanh thu từ 01 hợp đồng với Công ty X với giá trị hợp đồng trong năm là 40 triệu đồng và 01 hợp đồng với Công ty Y với giá trị hợp đồng trong năm là 50 triệu đồng. Tổng giá trị hai hợp đồng trong năm là 90 triệu đồng (<100 triệu). Như vậy, ông C không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu phát sinh của hai hợp đồng nêu trên. Trường hợp trong năm 2015, ông C phát sinh thêm doanh thu từ hợp đồng với Công ty Z với giá trị hợp đồng trong năm là 20 triệu đồng. Tổng giá trị 03 hợp đồng trong năm là 110 triệu đồng (>100 triệu). Như vậy, ông C phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu phát sinh của cả 03 hợp đồng nêu trên là 110 triệu đồng. (phần bôi vàng TT 92)

Kết luận: Như vậy đối với trường hợp cho thuê tài sản dưới 100 tr đ/ năm thì chỉ phải nộp thuế môn bài không phải nộp thuế TNCN.

3. Thủ tục đưa chi phí thuê nhà vào CP được trừ:
(Chỉ có tính chất tham khảo, các bạn liên hệ CQ thuế quản lý TT để được hướng dẫn chi tiết)

Theo hướng dẫn của CC thuế Hoàng Mai:

CCT Hoàng Mai hướng dẫn thủ tục để đưa chi phí thuê nhà làm văn phòng/xưởng vào CP hợp lý khi tính thuế TNDN các bạn tham khảo nhé.
- Hợp đồng thuê nhà 1 bản chính, 2 bản photo
- CMND của chủ sở hữu 2 bản photo ( ko cần công chứng)
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ nhà 1 bản photo ( không cần công chứng)
Mang các giấy tờ trên lên bộ phận 1 cửa (cửa số 8 thì phải) để được hướng dẫn cách tính thuế TNCN, thuế GTGT. Sau khi nộp thuế thì CP thuê nhà và tiền thuế ( nếu hợp đồng ghi rõ là CP thuế do bên thuê chịu) được tính vào CP hợp lý khi xác nhận thuế TNDN mà ko cần cấp hóa đơn lẻ.
Theo hướng dẫn của CCT Thanh Xuân thì: cá nhân cho thuê nhà phải viết bản cam kết thu nhập từ hoạt động cho thuê trong năm 2016 dưới 100trđ/năm.

4. Lưu ý khi làm hợp đồng:

- Giá thuê khoảng 80 - 85 trđ (Vì thuế GTGT cho thuê TS là 5%; Thuế TNCN: 5% nên nếu để 90tr thì giá sau thuế là 100 tr mức này là ranh giới giữa chịu thuế và không nên bên thuế thường yc làm HĐ thấp hơn.

- Nếu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên 2 người thì Bên cho thuê bao gồm cả 2 (có câu Ủy quyền cho 1 bên) hoặc 1 bên đại diện theo Ủy quyền (có giấy ủy quyền)