Kế toán là công việc luôn luôn bận rộn với các con số, các văn bản pháp luật quanh năm suốt tháng. Tuy nhiên, đầu năm vẫn được xem như là thời điểm tất bật nhất. Kế toán phải bận rộn với công việc xử lý thuế môn bài, hoàn thành báo cáo tài chính vào thời điểm cuối tháng 3 năm 2016.

Trong bài viết này Kế toán Đức Minh sẽ giúp các kế toán viên lên danh sách cụ thể các công việc cần làm và đầu năm 2016:

1. Hạch toán chi phí thuế Môn bài phải nộp trong năm nay, làm tờ khai báo cáo thuế môn bài

Đưa ra bút toán:

Nợ TK 6422 – Chi phí Quản lý Doanh nghiệp.

Có TK 3338 – Các loại thuế khác.

Với việc nộp thuế Môn bài: Kế toán sẽ hạch toán theo 2 trường hợp sau:

TH 1: Nộp thuế bằng Tiền mặt Việt Nam đồng – TK 1111.

Nợ TK 3338.

Có TK 1111.

TH 2: Nộp bằng chuyển khoản – Tiền VNĐ gửi Ngân hàng – TK 1121.

Nợ TK 3338.

Có TK 1121.

2. Kết chuyển Lãi/Lỗ năm trước sang năm nay

Căn cứ vào số dư TK 421 – TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng Cân đối phát sinh Tài khoản của năm trước kế toán kết chuyển vào TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước. Việc thực hiện này được định khoản trên Bảng Nhật ký chung (NKC) và chỉ thực hiện 1 lần trong năm, vào thời điểm đầu năm.

TH 1: Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ: ta xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước là Lỗ.

Kế toán thực hiện bút toán kết chuyển.

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước.

Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay.

TH 2: Nếu TK 4212 có số dư bên Có: kế toán viên xác định rằng Doanh nghiệp này tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước và Lãi.

Kế toán thực hiện bút toán kết chuyển.

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay.

Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước.

3. Chuyển số dư cuối năm trước sang đầu năm nay

Chuyển số dư đầu kỳ cho “Bảng cân đối phát sinh tháng” (nhập vào TK chi tiết, ví dụ: số dư chi tiết của TK 156 phải nhập chi tiết đến từng mã hàng).

Vào số liệu đầu ký các bảng phân bổ 142, 242, bảng khấu hao tài sản cố định, bảng tổng hợp Nhập xuất tồn, và các sổ khác (nếu có).

4. Các công việc cần làm vào thời điểm đầu năm 2016

- Nộp thuế môn bài cho năm 2016

► Chú ý: Nếu doanh nghiệp bạn không thay đổi vốn điều lệ thì không cần lập tờ khai (01/MBAI) mà chỉ cần lập Giấy nộp tiền và nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra cần xem xét việc doanh nghiệp mình có mở thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, cửa hàng giới thiệu sản phẩm,… hay không.

- Kê khai và nộp các loại thuế theo tháng: Khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh) và các loại tờ khai khác (nếu có) cho tháng 12/2015, hạn 20/01/2016.

>> Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế hàng tháng

>> Mức phạt khi nộp chậm tờ khai thuế

- Kê khai và nộp các loại thuế theo quý: Khai, nộp thuế thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh), báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại tờ khai khác (nếu có) cho quý IV/2015, hạn 30/01/2016.

- Kê khai quyết toán thuế và nộp báo cáo tài chính 2015: Khai quyết toán, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2015 và các loại tờ khai quyết toán khác (nếu có); Nộp báo cáo tài chính năm 2015; Thời hạn nộp là 31/03/2016.

Trên đây là các công việc quan trong cần làm vào đầu năm đối với kế toán. Hy vọng những kiến thức trên đây sẽ giúp ích nhiều cho kế toán trong công việc của mình

Chúc các bạn thành công!