Công ty chuyên lĩnh vực thiết kế nhà thông minh đang cần tuyển nhân viên làm báo cáo thuế, quyết toán thế và kim kế toán kho cho công ty.
Ai quan tâm vui lòng liên hệ:
090 660 3968 - Huyền
Website: www.bluetech.com.vn
Email: info@bluetech.com.vn