Tìm Kiếm:

Type: Posts; Tài khoản: nhenden12388

Trang 1/5 1 2 3 4

Tìm Kiếm: Tìm trong0,01 giây.

 1. Trả lời
  0
  Lần đọc
  2597

  Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ

  NGHỊ ĐỊNH

  VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CÔNG VỤ

  CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

  NGHỊ ĐỊNH:
 2. Chủ đề: Luật thi đua khen thưởng

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  4
  Lần đọc
  4250

  MỤC 2 THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ Điều 83 ...

  MỤC 2
  THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ  Điều 83

  1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,...
 3. Chủ đề: Luật thi đua khen thưởng

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  4
  Lần đọc
  4250

  MỤC 6 BẰNG KHEN Điều 70 1. Bằng khen...

  MỤC 6
  BẰNG KHEN  Điều 70

  1. Bằng khen để tặng cho cá nhân, tập thể lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất.

  2. Bằng khen gồm:
 4. Chủ đề: Luật thi đua khen thưởng

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  4
  Lần đọc
  4250

  MỤC 3 DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC Điều 58...

  MỤC 3
  DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC  Điều 58

  1. Danh hiệu vinh dự nhà nước để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng cho tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và...
 5. Chủ đề: Luật thi đua khen thưởng

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  4
  Lần đọc
  4250

  CHƯƠNGIII HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN...

  CHƯƠNGIII
  HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG  MỤC 1
  HUÂN CHƯƠNG

  Điều 32
 6. Chủ đề: Luật thi đua khen thưởng

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  4
  Lần đọc
  4250

  Luật thi đua khen thưởng

  LUẬT

  THI ĐUA, KHEN THƯỞNG  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc...
 7. Chủ đề: Luật kế toán

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  3
  Lần đọc
  3267

  Chương VI Khen thưởng và xử lý vi phạm Ðiều...

  Chương VI
  Khen thưởng và xử lý vi phạm

  Ðiều 61. Khen thưởng
  Tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động kế toán thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

  Ðiều 62. Xử lý vi phạm
  Tổ...
 8. Chủ đề: Luật kế toán

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  3
  Lần đọc
  3267

  Chương III Tổ chức bộ máy kế toán và người làm...

  Chương III
  Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán

  Ðiều 48. Tổ chức bộ máy kế toán
  1. Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán.
  2. Đơn vị...
 9. Chủ đề: Luật kế toán

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  3
  Lần đọc
  3267

  Chương II Nội dung công tác kế toán Mục 1...

  Chương II
  Nội dung công tác kế toán


  Mục 1
  Chứng từ kế toán

  Ðiều 17. Nội dung chứng từ kế toán
  1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  a) Tên và số hiệu của chứng từ kế...
 10. Chủ đề: Luật kế toán

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  3
  Lần đọc
  3267

  Luật kế toán

  Luật Kế tóan

  (số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003)
  Ðể thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài...
 11. Chủ đề: Luật kiểm tóan nhà nước

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  9
  Lần đọc
  8027

  CHƯƠNG VI BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ...

  CHƯƠNG VI
  BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  Điều 67. Kinh phí hoạt động của Kiểm toán Nhà nước

  1. Kiểm toán Nhà nước có kinh phí hoạt động riêng, là đơn vị dự toán cấp I của ngân sách...
 12. Chủ đề: Luật kiểm tóan nhà nước

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  9
  Lần đọc
  8027

  MỤC 7 HỒ SƠ KIỂM TOÁN Điều 60. Hồ sơ kiểm...

  MỤC 7
  HỒ SƠ KIỂM TOÁN

  Điều 60. Hồ sơ kiểm toán

  1. Tài liệu của mỗi cuộc kiểm toán đều phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ kiểm toán gồm có:

  a) Quyết định kiểm toán;

  b) Báo cáo tài chính,...
 13. Chủ đề: Luật kiểm tóan nhà nước

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  9
  Lần đọc
  8027

  MỤC 5 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN Điều 50. Các bước...

  MỤC 5
  QUY TRÌNH KIỂM TOÁN

  Điều 50. Các bước của quy trình kiểm toán

  1. Chuẩn bị kiểm toán.

  2. Thực hiện kiểm toán.

  3. Lập và gửi báo cáo kiểm toán.
 14. Chủ đề: Luật kiểm tóan nhà nước

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  9
  Lần đọc
  8027

  MỤC 3 THỜI HẠN KIỂM TOÁN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TOÁN ...

  MỤC 3
  THỜI HẠN KIỂM TOÁN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TOÁN

  Điều 41. Thời hạn kiểm toán

  1. Mỗi cuộc kiểm toán được thực hiện trong một thời hạn nhất định. Thời hạn của cuộc kiểm toán được tính từ ngày công...
 15. Chủ đề: Luật kiểm tóan nhà nước

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  9
  Lần đọc
  8027

  CHƯƠNG IV HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC MỤC 1...

  CHƯƠNG IV
  HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  MỤC 1
  QUYẾT ĐỊNH KIỂM TOÁN

  Điều 33. Căn cứ để ra quyết định kiểm toán

  Tổng Kiểm toán Nhà nước ra quyết định kiểm toán khi có một trong các căn cứ sau...
 16. Chủ đề: Luật kiểm tóan nhà nước

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  9
  Lần đọc
  8027

  MỤC 3 TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC Điều 21....

  MỤC 3
  TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  Điều 21. Hệ thống tổ chức của Kiểm toán Nhà nước

  1. Kiểm toán Nhà nước được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất gồm bộ máy điều hành, Kiểm toán Nhà...
 17. Chủ đề: Luật kiểm tóan nhà nước

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  9
  Lần đọc
  8027

  MỤC 2 TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, PHÓ TỔNG KIỂM...

  MỤC 2
  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC, PHÓ TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  Điều 17. Tổng Kiểm toán Nhà nước

  1. Tổng Kiểm toán Nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước, chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt...
 18. Chủ đề: Luật kiểm tóan nhà nước

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  9
  Lần đọc
  8027

  CHƯƠNG II ĐỊA VỊ PHÁP LÝ , CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ,...

  CHƯƠNG II
  ĐỊA VỊ PHÁP LÝ , CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
  VÀ TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  MỤC 1
  ĐỊA VỊ PHÁP LÝ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
  CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  Điều 13. Địa vị...
 19. Chủ đề: Luật kiểm tóan nhà nước

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  9
  Lần đọc
  8027

  Điều 11. Áp dụng điều ước quốc tế Trong trường...

  Điều 11. Áp dụng điều ước quốc tế

  Trong trường hợp điều ước quốc tế về kiểm toán nhà nước mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng...
 20. Chủ đề: Luật kiểm tóan nhà nước

  Người gửi: nhenden12388
  Trả lời
  9
  Lần đọc
  8027

  Luật kiểm tóan nhà nước

  LUẬT

  KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

  Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội...
Hiện kết quả từ 1 tới 20 của 88
Trang 1/5 1 2 3 4
thiết kế website thương mại điện tử phan mem ke toan linkq
Viện Đào tạo và Dịch vụ kế toán Đức minh

Chi Nhánh Đống Đa: Phòng 211 - Nhà G1 - TT Học viện Ngân Hàng, số 79 Ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch (đầu cầu trung tự), Đống Đa, Hà Nội

Chi Nhánh Cầu Giấy: Phòng B2T10- Tòa nhà 335 Cầu Giấy – HN (Tầng 1 là Siêu thị Thời trang fashion mall)

Chi nhánh Hoàng Mai: Phòng 1011 - Tòa 15T2 - 18 Tam Trinh - Hoàng Mai – Hà Nội (Cách cầu Mai động 50m)

Chi nhánh Hà Đông: Phòng 1001 tầng 10, CT2 tòa nhà Fodacon (tầng 1 là siêu thị Coopmart, đối diện Học Viện An Ninh) - Nguyễn Trãi - Hà Đông.

ĐT/Fax: 04.668.36.337 - 0972.711.886 - 0912.485.883
Email: ketoanducminh@gmail.com


Liên kết: Đào tạo kế toán