Là 1 nhân viên mới vào nghề, ngoài lĩnh vực chuyên môn về kế toán, bạn cũng cần phải trang bị cho mình các kiến thức chuyên sâu trong từng mảng của kế toán, chả hạn như kế toán ngân hàng, kế toán...