+ Viết bài mới
Trang 5/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 7 CuốiCuối
Xếp bài từ 81 tới 100 trên 133

Diễn đàn: Nghiệp vụ khác

 1. Hạch Toán Kế Toán TK 341 "Vay dài hạn"

  TÀI KHOẢN 341 VAY DÀI HẠN Tàikhoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay dài hạn và tình hình thanh toáncác khoản tiền vay dài hạn của doanh...

  Started by nguyen.4114, 12-10-2012 03:19 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 2590
  12-10-2012 03:19 PM Tới bài cuối cùng
 2. Hạch Toán Kế Toán TK 338 "Phải trả, phải nộp khác"

  TÀI KHOẢN 338 PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC Tàikhoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộpngoài nội dung đã phản...

  Started by nguyen.4114, 12-10-2012 03:14 PM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 19722
  12-10-2012 03:18 PM Tới bài cuối cùng
 3. Hạch Toán Kế Toán TK 337 "Thanh toán theo tiến độ XD"

  TÀI KHOẢN 337 THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Tàikhoản này dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch...

  Started by nguyen.4114, 12-10-2012 03:13 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1002
  12-10-2012 03:13 PM Tới bài cuối cùng
 4. Hạch Toán Kế Toán TK 335 "Chi phí phải trả"

  TÀI KHOẢN 335 CHI PHÍ PHẢI TRẢ Tàikhoản này dùng để phản ánh các khoản được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinhdoanh trong kỳ nhưng thực tế chưa...

  Started by nguyen.4114, 12-10-2012 03:12 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 882
  12-10-2012 03:12 PM Tới bài cuối cùng
 5. Hạch Toán Kế Toán TK 334 "Phải trả người lao động"

  TÀI KHOẢN 334 PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG Tàikhoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoảnphải trả cho người lao...

  Started by nguyen.4114, 12-10-2012 03:11 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 873
  12-10-2012 03:11 PM Tới bài cuối cùng
 6. Hạch Toán Kế Toán TK "Thuế phải nộp"

  TÀI KHOẢN 333 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC Tàikhoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoảnthuế, phí, lệ...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 01:29 PM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 1276
  12-09-2012 01:29 PM Tới bài cuối cùng
 7. Hạch Toán Kế Toán TK 315 "Nợ dài hạn đến hạn trả"

  TÀI KHOẢN 315 NỢ DÀI HẠN ĐẾN HẠN TRẢ Tàikhoản này dùng để phản ánh các khoản nợ dài hạn đã đến hạn trả mà chưa trảtrong kỳ kế toán năm; số nợ dài...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 01:26 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 930
  12-09-2012 01:26 PM Tới bài cuối cùng
 8. Hạch Toán Kế Toán TK 311 "Vay Ngắn Hạn"

  TÀI KHOẢN 311 VAY NGẮN HẠN Tàikhoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay ngắn hạn và tình hình trả nợ tiềnvay của doanh nghiệp, bao gồm các...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 01:23 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 1025
  12-09-2012 01:23 PM Tới bài cuối cùng
 9. Hạch Toán Kế Toán TK 244 "Ký quỹ, ký cược dài hạn"

  TÀI KHOẢN 244 KÝ QUỸ, KÝ CƯỚC DÀI HẠN Tàikhoản này dùng để phản ánh số tiền hoặc giá trị tài sản mà doanh nghiệp đem điký quỹ, ký cược dài hạn...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 01:19 PM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 1074
  12-09-2012 01:20 PM Tới bài cuối cùng
 10. Hạch Toán Kế Toán TK 242 "Chi phí trả trước dài hạn"

  TÀI KHOẢN 242 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN Tài khoảnnày dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đếnkết quả hoạt động...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 01:18 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 966
  12-09-2012 01:18 PM Tới bài cuối cùng
 11. Hạch Toán Kế Toán TK 241 "Xây dựng cơ bản dỡ dang"

  TÀI KHOẢN 241 XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG Tàikhoản này dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chiphí mua sắm mới TSCĐ, xây...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 01:13 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 6647
  12-09-2012 01:13 PM Tới bài cuối cùng
 12. Hạch Toán Kế Toán TK 229 "Dự phòng giảm giá ĐTư DH"

  TÀI KHOẢN 229 DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ ĐẦU TƯ DÀI HẠN Tàikhoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm cáckhoản dự phòng giảm...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 01:10 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 973
  12-09-2012 01:10 PM Tới bài cuối cùng
 13. Hạch Toán Kế Toán TK 228 "Đầu Tư Dài Hạn"

  TÀI KHOẢN 228 ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC Tàikhoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảmcác loại đầu tư dài hạn khác...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 01:08 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 807
  12-09-2012 01:08 PM Tới bài cuối cùng
 14. Hạch Toán Kế Toán TK 223 "Đầu Tư vào Cty Liên Kết"

  TÀI KHOẢN 223 ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT Tàikhoản này dùng để phản ánh giá trị khoản đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư vàocông ty liên kết và tình...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 01:06 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 990
  12-09-2012 01:06 PM Tới bài cuối cùng
 15. Hạch Toán Kế Toán TK 222 "Vốn góp liên doanh"

  TÀI KHOẢN 222 VỐN GÓP LIÊN DOANH Tàikhoản này dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp liên doanh dưới hình thức thành lậpcơ sở kinh doanh khi kết thúc...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 12:55 PM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 4779
  12-09-2012 12:58 PM Tới bài cuối cùng
 16. Hạch Toán Kế Toán TK 221 "Đầu tư vào Cty con"

  TÀI KHOẢN 221 ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON Tàikhoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảmkhoản đầu tư vốn trực tiếp...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 12:37 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 4394
  12-09-2012 12:37 PM Tới bài cuối cùng
 17. Hạch Toán Kế Toán TK 217 "Bất động sản đầu tư"

  TÀI KHOẢN 217 BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ Tàikhoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bấtđộng sản (BĐS) đầu tư của doanh...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 12:34 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 937
  12-09-2012 12:34 PM Tới bài cuối cùng
 18. Hạch Toán Kế Toán TK 214 "Hao mòn Tài Sản Cố Định"

  TÀI KHOẢN 214 HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tàikhoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị haomòn luỹ kế của các loại...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 12:28 PM
  • Trả lời: 0
  • Lần đọc: 860
  12-09-2012 12:28 PM Tới bài cuối cùng
 19. Hạch Toán Kế Toán TK 213 "Tài sản cố định vô hình"

  TÀI KHOẢN 213 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH Tàikhoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảmTSCĐ vô hình của doanh...

  Started by nguyen.4114, 12-09-2012 12:24 PM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 1205
  12-09-2012 12:25 PM Tới bài cuối cùng
 20. Hạch Toán Kế Toán TK 212 "Tài sản cố định thuê TC"

  TÀI KHOẢN 212 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH Tàikhoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảmcủa toàn bộ TSCĐ thuê...

  Started by nguyen.4114, 12-07-2012 08:10 PM
  • Trả lời: 1
  • Lần đọc: 1043
  12-07-2012 08:11 PM Tới bài cuối cùng

+ Viết bài mới
Trang 5/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 6 7 CuốiCuối

Thread Display Options

Use this control to limit the display of threads to those newer than the specified time frame.

Allows you to choose the data by which the thread list will be sorted.

Order threads in...

Note: when sorting by date, 'descending order' will show the newest results first.

Icon Legend

Có bài mới
Có bài mới
Chưa có bài mới
Chưa có bài mới
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Chủ đề nóng có bài gửi mới
Nhiều hơn 15 trả lời hoặc 150 lần xem
Chưa có bài mới trong chủ đề nóng này
Ðề tài đã khoá
Chủ đề đã bị khóa
Thread Contains a Message Written By You
Bạn đã gửi bài trong chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
thiết kế website thương mại điện tử phan mem ke toan linkq
Viện Đào tạo và Dịch vụ kế toán Đức minh

Chi Nhánh Đống Đa: Phòng 211 - Nhà G1 - TT Học viện Ngân Hàng, số 79 Ngõ 82 Phạm Ngọc Thạch (đầu cầu trung tự), Đống Đa, Hà Nội

Chi Nhánh Cầu Giấy: Phòng B2T10- Tòa nhà 335 Cầu Giấy – HN (Tầng 1 là Siêu thị Thời trang fashion mall)

Chi nhánh Hoàng Mai: Phòng 1011 - Tòa 15T2 - 18 Tam Trinh - Hoàng Mai – Hà Nội (Cách cầu Mai động 50m)

Chi nhánh Hà Đông: Phòng 1001 tầng 10, CT2 tòa nhà Fodacon (tầng 1 là siêu thị Coopmart, đối diện Học Viện An Ninh) - Nguyễn Trãi - Hà Đông.

ĐT/Fax: 04.668.36.337 - 0972.711.886 - 0912.485.883
Email: ketoanducminh@gmail.com


Liên kết: Đào tạo kế toán