PDA

View Full Version : Chương trình quản lý các đơn vị nộp thuế của anh ForestCnhenden12388
12-08-2011, 02:42 PM
Hướng dẫn sử dụng chương trình


1. Chỉ cần nhập (hoặc copy) số liệu vào các sheet tháng (luu1 đến luu12), các bảng khác tự động lên báo cáo theo yêu cầu quản lý.

Để sử dụng tốt chương trình Quản lý đơn vị nộp thuế, cần tuân theo các quy định sau đây:

2. Sau khi nhập hết số liệu trong tháng từ các các bộ thuế đa lên, đội trưởng cần xem trong phần kiểm tra nếu có gì sai sót cần phải liên hệ với cán bộ thuế để bổ xung hoặc sửa lại các thành phần.

Các thành phần cần bổ xung hoặc sửa lại gồm có:

- Quy tắc ghi MST: đối với đơn vị đặc thù hoặc đơn vị nộp 2 loại thuế VAT và tiêu thụ đặc biệt thì phải điền đầy đủ MST. Còn ngoài ra chỉ cần điền 6 số cuối cùng của MST.

- Cột Trùng: Đối với các đơn vị nộp thuế VAT và tiêu thụ đặc biệt thì sẽ được ghi = 2 dòng, dòng 1 là dành cho VAT, dòng 2 dành cho thuế TTĐB, thì dòng 1 phải điền đầy đủ MST, còn dòng 2 có thể ghi tắt 6 ký tự cuối cùng của MST.

Ngoài trường hợp trên ra, thì là do nhập số liệu sai (1 MST dùng cho 2 đơn vị) sẽ bị báo Trùng.

- Cột Chưa ghi MST trong tháng : Trong tháng nếu có đơn vị nào mà chưa điền MST thì chương trình sẽ thông báo để đội trưởng đội thuế bổ xung (liên hệ với cán bộ nào quản lý đơn vị thiếu MST đó).

Dấu hiệu nhận biết: Cột Chưa ghi MST trong tháng sẽ báo : "Ghi thêm MST"

- Cột PS tăng MST thông báo đơn vị mới cần bổ xung vào DKDN: Sang sheet DKDN để bổ xung đơn vị mới

- Cột Ghi Sai MST thông báo cho bạn biết rằng MST của đơn vị đó không tồn tại! Xem lại!

- Cột Chưa phân công CB thông báo cho bạn biết rằng mã cán bộ của đơn vị đó chưa điền! Cần bổ xung!

- Cột Bị cắt ở tháng sau : Thông báo cho bạn biết rằng đơn vị này bị cắt mất ở tháng sau.

Nếu tháng sau đơn vị nào đó không còn tồn tại nữa thì ta vẫn phải giữ cho đến thời điểm cuối năm mới được loại bỏ, việc này đảm bảo sự thống nhất của số liệu phục vụ cho việc kiểm tra được nhất quán

3. Trong tháng, nếu nhập sai số liệu thì chỉ được phép xóa số liệu chứ không được cắt ô hoặc dòng để đảm bảo cho chương trình có thể vận hành một cách chính xác.

4. Dòng cộng tổng các loại hình (A, B, C, D) thì phải đánh mã là TA, TB, TC, TD phục vụ cho công tác kiểm tra kép.

5. Mã cán bộ đánh thứ tự từng CB từ 1 .. n

6. Mã đơn vị: A cho Công ty, B cho Doanh nghiệp, C cho tổ hợp, D cho hộ cá nhân.

7. Sheet DSam sẽ thông báo danh sách các doanh nghiệp bị (-) thuế 3 tháng liên tiếp tính đến thời điểm tháng yêu cầu.

8. Sheet kiemtradn dùng để kiểm tra số liệu tổng hợp của đơn vị theo yêu cầu.

9. Sheet ktcanboluyke dùng để tổng hợp số liệu tất cả các tháng của 1 cán bộ thuế.

10. Sheet ktraCBthang: dùng để kiểm tra theo 2 chỉ tiêu: kiểm tra CB theo y/c và kiểm tra theo tháng y/c.

11. Các sheet tinh am thue và luyke là các sheet xử lý số liệu phục vụ cho các Bảng kiểm tra tổng hợp.

12. Sheet DKDN dùng để bổ xung thêm đơn vị mới phát sinh và đăng ký danh sách cán bộ thuế.

13. Số liệu sử dụng trong chương trình không phải là số liệu thực tế chỉ có tính chất minh họa.

14. Trên đây là một số hướng dẫn sử dụng chương trình, mong rằng chương trình này sẽ có ích cho các chú bác anh chị nào công tác trong ngành thuế (nhất là vị trí quản lý tổ, đội thuế).