PDA

View Full Version : Các chứng từ cần thiết cho một công trìnhmango
10-18-2011, 11:53 AM
Chào cả nhà. Mình có 1 thắc mắc là: Bên mình thi công xây dựng, có ký hợp đồng với 1 bên( có bảng phụ lục kèm theo). Nhưng trong quá trình thi công bên mình không thi công 1 hạng mục trong phụ lục( có sự đồng ý của 2 bên). Vậy thì cần những giấy tờ gì khi xong công trình. Ngoài bảng thanh lý hợp đồng , biên bản nghiệm thu, thì có nhất thiết phải có bảng quyết toán công trình không?

vudungit
12-03-2011, 06:26 PM
Chào cả nhà. Mình có 1 thắc mắc là: Bên mình thi công xây dựng, có ký hợp đồng với 1 bên( có bảng phụ lục kèm theo). Nhưng trong quá trình thi công bên mình không thi công 1 hạng mục trong phụ lục( có sự đồng ý của 2 bên). Vậy thì cần những giấy tờ gì khi xong công trình. Ngoài bảng thanh lý hợp đồng , biên bản nghiệm thu, thì có nhất thiết phải có bảng quyết toán công trình không?

Quy trình nghiệm thu Thanh toán trong thi công xây lắp có văn bản quy định, hồ sơ nghiệm thu Thanh toán căn cứ vào quy định này đối với từng loại công trình và từng hạng mục, những chứng từ phục vụ cho công tác nghiệm thu tt căn cứ theo quy định và yêu cầu của chủ đầu tư( vì nếu Là nguồn vốn chủ đầu tư xây dựng Là vốn vay ngân hàng, chủ đầu tư yêu cầu đầy đủ và chính xác để chuyển qua ngân hàng phục vụ giải ngân ). Chứng từ gồm 1.biên bản nghiệm thu giá trị xây lắp hoàn thành 2. Mặt phiếu giá Thanh toán ( phòng kế toán ) 2. Hoá đơn gtgt. 3. Hợp đồng xây lắp 4. Thanh lý hợp đồng ( khi có phát sinh khối lượng hoặc không thi công hạng mục nào đó )
Đối với th của bạn hạng mục không Tc đã không có trong biên bản nghiệm thu và Thanh lý hop đồng rồi, phát sinh mới khó chứ không Tc thì lo j!
Thân !