PDA

View Full Version : Công việc của kế toán tổng hợp là làm những gì?lehuyencham
11-28-2013, 10:18 PM
Nhiều bạn học ngành kế toán chưa hình dung hết các công việc mà kế toán tổng hợp cần phải làm nên khó khăn trong định hướng học tập và xin việc. Xin chia sẻ một số thông tin để các bạn thm khảo. Đầu tiên là bạn phải hiểu được hầu hết các nghiệp vụ kế toán, cộng với kỹ năng phân tích nữa, cụ thể phải làm là gì thì phải căn cứ vào mô tả công việc. Nhưng một cách tổng quát, xin chia sẽ cùng bạn các công việc phải làm như sau:
1. Quản lý về mặt kế toán: đảm bảo hạch toán đúng, đủ và kịp thời. Các chứng từ, hóa đơn phải hợp pháp. Lập báo cáo hàng tháng, theo dõi các khoản chi phí trích trước, chờ phân bổ. Đảm bảo báo cáo kịp thời, đúng thời hạn.
2. Quản lý về mặt hàng tồn kho: Thực hiện đối chiếu hàng tồn kho giữa thực tế và sổ sách. Làm việc với thủ kho để xác định chênh lệch nếu có, và tìm nguyên nhân cũng như xử lý.
3. Kiểm tra giá thành: làm việc với kế toán giá thành để phân tích giá thành sản phẩm. Kiểm tra và phân bổ chi phí trong kỳ.
4. Theo dõi tài sản cố định: Theo dõi các khoản trích khấu hao TSCĐ, mua sắm và thanh lý.
5. Lập ngân sách: Tham gia lập ngân sách cho công ty.
6. Lập các loại báo cáo thuế và thống kê theo quy định.
7. Làm việc với kiểm toán trong và ngoài công ty.
8. Tham mưu cho Kế toán trưởng và Ban GĐ về công tác Tài chính kế toán. Còn chuyên môn thì chắc chắn phải nắm rõ rồi. Ngoài ra bạn cần phải thường xuyên cập nhật những luật thuế mới nhất và phải trau dồi kiến thức về kế toán rút ra kinh nghiệm là tự mình làm nhiều rồi đúc kết lại, công việc của kế toán tổng hợp là làm những công việc gì? đòi hỏi người kế toán phải chịu khó rất nhiều.
Chúc các bạn thành công!
http://dayketoan.org/wp-content/uploads/2012/11/66.jpg