PDA

View Full Version : Tiền cơm trưa có tính thuế thu nhập cá nhân ?hanoi_tinhyeutoi
10-10-2011, 03:37 PM
Công ty A mua cơm về nhà ăn, sau đó phân phát cho nhân viên --> như vậy trong tình huống này có được gọi là "Cty tổ chức bữa ăn cho nhân viên không?". Vì theo TT thuế thu nhập cá nhân công ty tổ chức bữa ăn cho nhân viên, thì nhân viên không phải đóng thuế thu nhập cho khoản ăn trưa này.