PDA

View Full Version : Thủ tục thanh lý hàng tồn kho



nhimxu
09-24-2011, 02:22 PM
Công ty mình KD mặt hàng cao su nên nhiều mặt hàng do để lâu bị hỏng mình muốn làm thủ tục để thanh lý lô hàng hỏng đó, bạn nào có biểu mẫu về việc thanh lý hàng tồn kho cho mình xin với nhé!:p