PDA

View Full Version : Những công việc cụ thể mà kế toán nhà hàng phải làm hàng ngàyhuongthuy982
03-10-2017, 04:10 PM
1 . Theo dõi hàng hoá xuất nhập

Nhận những chứng từ nhập/xuất từ bộ phận kho, mua hàng.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của những chứng từ xuất nhập theo quy định của DN.

Hàng ngày nhập những chứng từ vào phần mềm .

Có kế hoạch đôn đốc những phòng ban liên quan chuyển giao chứng từ đúng hạn để phục vụ cho việc lập kế hoạch và lên các báo cáo.

Cty lưu trữ những chứng từ xuất/nhập.

Báo cáo kịp thời lúc phát hiện các sai phạm trong quá trình xuất nhập không đúng theo nguyên tắc kế toán.

2 . Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào

Thu thập báo giá của nhà cung cấp.

Theo dõi việc tăng khuyến mãi của các nhà cung cấp.

Định kỳ hàng tháng kiểm tra giá cả trên thị trường và so sánh với giá của nhà cung cấp.

Kiểm tra tính chuẩn xác về giá, nhà cung cấp với hàng hoá mua ngoài.

3. Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng

Xem xét số lượng xuất hàng hàng ngày so với định mức tồn kho quy định của Nhà hàng.

Xem xét số lượng đặt hàng đề xuất so với số lượng đặt hàng đã quy định.

Báo cáo và có hướng xử lý với Trưởng bộ phận về các trường hợp ko thực hiện đúng định mức tồn kho và số lượng đặt hàng, hoặc có những biến động đột xuất

4. Kiểm soát hàng tồn kho, xuất nhập tồn

Định kỳ rà soát số lượng xuất nhập tồn và số lượng hàng hoá thực tế trong kho.

Hàng tháng, phối hợp cùng với thủ kho kiểm kê số lượng hàng hoá tồn thực tế trong kho, bếp, bar và báo cáo Giám đốc.

Các mặt hàng tươi sống cần có kế hoạch tồn kho, mua hàng thích hợp

5. Phối hợp với kế toán làm những thanh toán cho nhà cung cấp

Hỗ trợ kế toán thanh toán trong việc coi xét những số liệu nhập hàng để trả tiền cho nhà cung cấp.

Lập các kế hoạch thu mua hàng hóa để kế toán trả tiền lên kế hoạch tài chính cho thích hợp giảm thiểu các hiện trạng thiếu hàng và thiếu tiền.

6. Điều hành TSCĐ, CCDC

Theo dõi số lượng tài sản, phương tiện mua về và xuất dùng

Trợ giúp kế toán thanh toán trong việc trả tiền cho nhà cung cấp.

Theo dõi số lượng tài sản tăng giảm định kỳ hàng tháng.

Đánh giá hiện trạng công cụ hư hỏng hàng tháng có kế hoạch mua mới thay thế.

Tổ chức việc điều hành tài sản cố định, những máy móc, phương tiện quan trọng như dán nhãn, theo dõi chi phí .- Cty kiểm kê thực tế tài sản, máy móc, phương tiện hàng tháng.

7. Tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu

Tính định mức tiêu hao nguyên nguyên liệu cho từng món

Tính định mức tiêu hao với nhiều loại nguyên vật liệu thay thế

Tính định mức tiêu hao nguyên vật liệu với từng nhóm khác, hoặc từng thời gian

Kiếm tra việc tiêu hao vật tư từ bếp, bar… hoặc từ món ăn của khách

Từ nguyên liệu tiêu hao và món từ bar, bếp… báo lên để tính doanh thu trong ngày

8. Thanh toán, doanh thu

Kiểm tra thanh toán ngay

Điều hành thanh toán chậm

Từ thông báo thanh toán để quy ngược lại món ăn, vật tư tiêu hao, doanh thu

Xuất hóa đơn trong ngày

9. Tính giá thành

Tính giá thành theo món

Tính giá thành theo từng đoàn khách,

Tính giá thành cho từng ngày, xem có phù hợp với doanh thu không

10. Chế độ báo cáo

Thực hiện những công việc làm báo cáo theo vụ việc hoặc báo cáo theo định kỳ cho Kế toán trưởng hoặc trưởng phòng ban phụ trách.

Báo cáo về chi phí, hàng hóa, về công cụ dụng cụ, tài sản cố định

Những báo cáo đặc thù khác…


11. Hạch toán (Theo TT133)

Khi mua hàng về, căn cứ vào hóa đơn hoặc Bảng kê mua hàng hóa tài sản 01/TNDN, hạch toán:

Nếu như nhập kho :

Nợ Tài Khoản 152/ Có Tài Khoản 111,112

Nếu như mang vào bếp, bar luôn :

Nợ Tài Khoản 154/ Có Tài Khoản 111,112

Tiền lương trực tiếp của nhân viên bar, bếp :

Nợ TK 154/ Có Tài Khoản 334

Chi phí SXC:

Nợ TK154 / Có Tài Khoản 111,112,131

Cuối ngày căn cứ vào định mức tiêu hao vật tư, kết chuyển giá vốn

Nợ TK 632/ Có Tài Khoản 154

Định khoản doanh thu :

Nợ Tài Khoản 111,131 / Có Tài Khoản 511, 3331

* Lưu ý :

Đồ uống được tính như hàng thương mại, và giao cho bar, hoặc nhân viên lễ tân quản lý, bán và làm báo cáo riêng

Chi phí nguyên vật liệu phụ có thể xuất cho Bếp, Bar… rồi phân bổ hàng ngày, số chưa dùng hết để dư ở TK 154

Mỗi hóa đơn cần có một bàng kê kèm theo để theo dõi món và tính giá thành