PDA

View Full Version : Trình bày vai trò của phân tích chi phí kinh doanhhuongthuy982
02-09-2017, 05:21 PM
Phân tích chi phí kinh doanh là bước vô cùng quan trọng trước khi kinh doanh, giúp doanh nghiệp xác định được những chi phí cần bỏ ra để kinh doanh. Vậy phân tích chi phí kinh doanh như thế nào cho hợp lý và vai trò của phân tích chi phí kinh doanh với doanh nghiệp

1. Chi phí kinh doanh là gì?

- Chi phí kinh doanh là toàn bộ những hao tổn về cần lao phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.

2.Vai trò của Đánh giá chi phí kinh doanh

- Nền kinh tế ngày một đa dạng, phong phú và phức tạp, đòi hỏi con người phải nhận thức đầy đủ bản chất của các hiện tượng và quá trình tăng trưởng. Trên cơ sở đấy, cung cấp những căn cứ khoa học cho việc tạo ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.

- Phân tích chi phí kinh doanh, nghiên cưú và đánh gía tình hình hiệu quả sử dụng những chi phí trong giai đoạn kinh doanh của Tổ chức, phục vụ cho đề nghị quản lý kinh tế nói chung và điều hành chi phí nói riêng, thực hiện những chức năng dự báo, Đánh giá chi phí kinh doanh sử dụng những phương pháp công nghệ để thu thập thông tin, tính toán, giám định theo từng tiêu chí, phát hiện các ưu thế, điểm yếu trong quá trong kinh doanh, cùng lúc coi xét những nhân tố tác động của kỳ kinh doanh tới để lập các dự kiến, kế hoạch tối ưu nhất.

- Mỗi Công ty, bao gồm các bộ phận chức năng khác nhau, có quan hệ khăng khít với nhau. Sự hoạt động thông thường theo những mục tiêu đã định của từng bộ phận chức năng, đảm bảo cho DN hoạt động bình thường và tăng trưởng. Trái lại, một phòng ban nào đấy hoạt động không bình thường sẽ dẫn đến toàn bộ hệ thống trong Tổ chức bị ảnh hưởng. Điều đấy, chỉ có thể phát hiện được thông qua đánh giá kinh doanh. Tương tự, Phân tích kinh doanh sẽ cung cấp cho nhà điều hành những thông tin thiết yếu, có căn cứ kỹ thuật để điều chỉnh kịp thời những bộ phận, những khâu yếu trong công đoạn hoạt động. Đánh giá chi phí kinh doanh là bộ phận cấu thành của phân tích kinh doanh, qua phân tích chi phí kinh doanh sẽ cung cấp các thông tin đáng tin cậy cho việc quyết định phương án sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

- Đánh giá chi phí kinh doanh có vai trò đặc biệt quan trọng, là phương tiện thuộc hệ phương tiện quản lý kinh tế, thông qua đấy, nhà quản trị Tổ chức thấy rõ tình trạng tình hình sản xuất, kinh doanh trong kỳ, các ưu nhược điểm của việc quản lý sản xuất, kinh doanh cũng như những nguyên nhân khách quan và chủ quan, từ đấy có biện pháp xử lý kịp thời và ra các quyết định chính xác. Vai trò của đánh giá kinh doanh thể hiện rõ trên những bình diện sau đây:

+ Thông qua việc thu thập số liệu, tài liệu của những tiêu chí chi phí, sử dụng những phương pháp công nghệ để đánh giá, đánh gía tình hình thực hiện dự toán, kế hoạch nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản lý trong việc điều hành quá trình sản xuất kinh doanh.

+ Cung cấp thông tin phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn theo từng tiêu chí chi phí cụ thể cũng như tất cả hệ thống chỉ tiêu liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Phát hiện kịp thời những khâu yếu, nguyên nhân tồn tại và kiến nghị các giải pháp hữu hiệu để tăng hiệu quả sử dụng chi phí kinh doanh của Tổ chức.

3. Hệ thống chỉ tiêu phân tích chi phí kinh doanh

- Căn cứ vào đề xuất điều hành cụ thể trong mỗi Tổ chức để xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chi phí. Song , bình thường hệ thống phân tích chi phí kinh doanh được xác định trong những Cty, bao gồm:

+ Chi phí sản xuất sản phẩm, DV ( gồm cả chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân lực trực tiếp và chi phí sản xuất chung ). những chi phí này được phân thành 2 loại :

> chi phí biến đổi

> chi phí cố định

+ Những khoản chi phí cốt yếu

+ Giá thành sản phẩm sản xuất theo từng loại hoặc từng sản phẩm

+ Chi phí bán hàng

+ Phân tích chi phí điều hành Công ty

- Lúc phân tích cần xác định tỷ trọng của từng loại, từng khoản chi phí chiếm trong tổng chi phí, song song đánh giá trong mối quan hệ với doanh thu và lợi nhuận. Từ đấy thấy rõ hiệu quả của việc sử dụng chi phí đối với từng khâu kinh doanh.

thuthuynt93az
02-09-2017, 10:42 PM
Bình rượu gốm sứ Bát Tràng (http://binhruougomsu.blogspot.com/) là một trong những sản phẩm được nhiều người ưa chuộng, bình rượu gốm sứ Bát Tràng đã ăn sâu và tiềm thức của người dân vời truyền thống lâu đời làm gốm sứ Bát Tràng, mà bên cạch đấy, mẫu mã bình đựng rượu gốm sứ Bát Tràng cũng vô cùng phong phú.

Liên hệ: 098 728 6075 hoặc website: http://gomsuthanhtam.com/

Sản phẩm gợi ý: phin pha cafe (http://phinphacafe.blogspot.com/)