PDA

View Full Version : Là kế toán bạn không nên bỏ qua những điều sau về bảo hiểm thất nghiệp 2017huongthuy982
01-13-2017, 04:58 PM
Là một kế toán bạn luôn phải thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến chuyên ngành để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh. Năm 2107 ban hành rất nhiều thông tư, sửa đổi mới trong đó có bảo hiểm thất nghiệp. Bạn đã cập nhật hết tất cả nội dung của nó chưa? Hãy tham khảo qua bài viết sau của Kế toán Đức Minh

1. Mức đóng bảo hiểm tự nguyện đối với người lao động

- Mức đóng bảo hiểm tự nguyện đối với người lao động như sau:

+ người lao động sẽ đóng “=1% tiền lương tháng”

+ Còn lại Công ty chịu “=1% quỹ tiền lương tháng” của các công nhân đang tham gia bảo hiểm tự nguyện.

– Mức tiền lương tháng thấp nhất để xác định đóng bảo hiểm tự nguyệnlà mức lương tối thiểu vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

2. Những đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tự nguyện

– Người lao động bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tự nguyện lúc tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc dài hạn (không xác định thời hạn)

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ngắn hạn (xác định thời hạn)

+ Hợp đồng lao động theo thời vụ hoặc theo 1 công việc nhất định có thời hạn lao động từ 03 tháng đến 12 tháng.

– Trong tình huống công nhân giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và Tổ chức sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có bổn phận tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện.

– Những người đã tham gia lao động và bây giờ đang hưởng lương hưu

- Các người giúp việc trong gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm tự nguyện.

3. Chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp

* Người lao động đang đóng bảo hiểm tự nguyện sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ những điều kiện sau đây:

a) Công nhân chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

- Công nhân đơn phương tự động chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc trái luật pháp

- Được hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng

b) Đã tham gia và đóng bảo hiểm tự nguyện đầy đủ từ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước lúc chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc đối với trường hợp:

- Hợp đồng lao động có xác định

- Hợp đồng lao động ko xác định thời hạn

c) Đã tham gia và đóng đóng bảo hiểm tự nguyện đầy đủ từ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi kết thúc hợp đồng lao động trong những trường hợp sau:

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

d) Đã nộp hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong thời gian 03 tháng, tính từ lúc ngày chấm dứt hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc

e) Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, bắt đầu từ ngày nộp thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm tự nguyện, trừ các trường hợp sau:

- Đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an

- Đi học tập có thời hạn trên 12 tháng

- Chấp hành quyết định áp dụng giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc

- Bị tạm giam hoặc chấp hành quyết phạt phạm nhân

- Ra nước ngoài định cư hay đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động

- Đã từ trần

4. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

+ Mức được hưởngtrợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm tự nguyện của 6 tháng liền kề trước lúc thất nghiệp

+ Tối đa không quá 5 lần với mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.

+ Không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với công nhân đóng bảo hiểm tự nguyện theo chế độ tiền lương do DN quyết định

- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp : được xác định theo số tháng đóng bảo hiểm tự nguyện, cứ đóng đủ từ 12 tháng đến 36 tháng sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

- Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp: thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác định từ khi ngày thứ 16, bắt đầu từ ngày nộp đủ giấy tờ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản một Điều 46 của Luật Việc làm.