PDA

View Full Version : Nội dung của cách thức hạch toán chi phí sản xuất là gì?huongthuy982
12-20-2016, 08:37 AM
1.Phương pháp định khoản chi phí sản xuất

- Cách thức định khoản chi phí sản xuất là một phương pháp hay hệ thống các phương pháp được sử dụng để tập hợp và phân loại các chi phí. Về cơ bản, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất bao gồm các phương pháp hạch toán chi phí theo sản phẩm, theo đơn đặt hàng, theo quá trình khoa học, theo phân xưởng, theo nhóm sản xuất,..

- Nội dung cốt yếu của các phương pháp định khoản chi phí sản xuất là kế toán mở thẻ (hoặc sổ) chi tiết hạch toán chi phí sản xuất theo từng đối tượng đã xác định, phản ánh những chi phí theo từng đối tượng. Mỗi phương pháp hạch toan chi phí ứng với một loại đối tượng hạch toán chi phí nên tên gọi của phương pháp này biểu hiện đối tượng mà nó cần tập hợp và phân loại chi phí.

- Chi phí sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp bao gồm nhiều loại với thuộc tính và nội dung khác nhau, phương pháp hạch toán và tính nhập chi phí vào giá thành sản phẩm cũng khác nhau.

- Lúc phát sinh, trước tiên chi phí sản xuất được biểu hiện theo nhân tố chi phí rồi mới được biểu hiện thành những khoản mục chi phí sản xuất, kinh doanh.

2.Trình tự hạch toán chi phí sản xuất

- Việc tập hợp chi phí sản xuất phải được tiến hành theo một trật tự hợp lý, khoa học thì mới có thể tính giá thành sản phẩm 1 phương pháp chính xác , kịp thời được. Quy trình bày phụ thuộc vào đặc điểm sản xuất của từng ngành nghề, từng Doanh nghiệp, vào mối quan hệ giứa các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong Doanh nghiệp, vào trình độ công tác quản lý và định khoản,… ngoài ra, có thể khái quát chung việc tập hợp chi phí sản xuất qua các bước sau:

Bước 1: tập hợp những chi phí cơ bản có liên hệ trực tiếp cho từng đối tượng hạch toán chi phí sản xuất đã lưạ chọn
Bước 2: tính toán và phân bổ lao vụ của các ngành sản xuất, kinh doanh phù trợ (SXKDPT) cho từng đối tượng sử dụng trên cơ sở khối lượng lao vụ chuyên dụng cho và giá thành đơn vị lao vụ
Bước 3: tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung cho những loại sản phẩm có liên hệ
Bước 4: xác định chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm
=> Tùy theo phương pháp định khoản hàng tồn kho vận dụng trong Tổ chức mà nội dung, cách hạch toán chi phí sản xuất có các đặc điểm khác nhau

thuthuynt93az
12-21-2016, 08:12 AM
Bình rượu gốm sứ Bát Tràng (http://binhruougomsu.blogspot.com/) là một trong những sản phẩm được nhiều người ưa chuộng, bình rượu gốm sứ Bát Tràng đã ăn sâu và tiềm thức của người dân vời truyền thống lâu đời làm gốm sứ Bát Tràng, mà bên cạch đấy, mẫu mã bình đựng rượu gốm sứ Bát Tràng cũng vô cùng phong phú.

Liên hệ: 098 728 6075 hoặc website: http://gomsuthanhtam.com/

Sản phẩm gợi ý: phin pha cafe (http://phinphacafe.blogspot.com/)

thuthuynt93az
12-21-2016, 04:32 PM
Bình rượu gốm sứ Bát Tràng (http://binhruougomsu.blogspot.com/) là một trong những sản phẩm được nhiều người ưa chuộng, bình rượu gốm sứ Bát Tràng đã ăn sâu và tiềm thức của người dân vời truyền thống lâu đời làm gốm sứ Bát Tràng, mà bên cạch đấy, mẫu mã bình đựng rượu gốm sứ Bát Tràng cũng vô cùng phong phú.

Liên hệ: 098 728 6075 hoặc website: http://gomsuthanhtam.com/

Sản phẩm gợi ý: phin pha cafe (http://phinphacafe.blogspot.com/)

thuthuynt93az
12-22-2016, 08:07 AM
Bình rượu gốm sứ Bát Tràng (http://binhruougomsu.blogspot.com/) là một trong những sản phẩm được nhiều người ưa chuộng, bình rượu gốm sứ Bát Tràng đã ăn sâu và tiềm thức của người dân vời truyền thống lâu đời làm gốm sứ Bát Tràng, mà bên cạch đấy, mẫu mã bình đựng rượu gốm sứ Bát Tràng cũng vô cùng phong phú.

Liên hệ: 098 728 6075 hoặc website: http://gomsuthanhtam.com/

Sản phẩm gợi ý: phin pha cafe (http://phinphacafe.blogspot.com/)