PDA

View Full Version : Những điều cần biết về kế toán thương mại dịch vụhuongthuy982
12-05-2016, 04:48 PM
Kế toán thương mại dịch vụ có những đặc điểm gì? Công tác tổ chức kế toán thương mại dịch vụ như thế nào? Bài viết dưới đây Kế toán Đức Minh sẽ trình bày thật cụ thể cho các bạn cùng được biết.

I. Đặc điểm kinh doanh thương mại dịch vụ

1. Những khái niệm

- Hoạt động kinh doanh thương mại là hoạt động lưu thông phân phối hàng hóa trên thị phần buôn bán của từng đất nước riêng biệt hoặc giữa tất cả quốc gia với nhau.

- Kinh doanh DV là ngành kinh doanh sản phẩm vô hình, chất lượng khó giám định vì chịu nhiều nhân tố ảnh hưởng từ người bán, người mua và thời khắc chuyển giao dịch vụ đấy

2. Đối tượng kinh doanh thương mại, DV

Đối tượng kinh doanh thương mại là các mặt hàng hóa phân theo từng ngành như nông lâm, thủy, hải, sản, hàng công nghệ phẩm tiêu dùng, vật tư thiết bị, thực phẩm chế biến, lương thực

Hoạt động DV rất đa dạng tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau như dịch vụ TM, DV trong hoạt động sxkd XNK, du hý, giải đáp, đầu tư, bảo hiểm, vận tải,…

3. Đặc điểm DN TM dịch vụ

· Đặc điểm về lưu chuyển hàng hóa

· Lưu chuyển hàng hóa bao gồm ba khâu: mua vào, dự trữ và bán đi

· Qúa trình sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm DV thường diễn ra đồng thời ngay cùng một địa điểm nên cung – cầu DV không thể tách rời nhau mà phải được tiến hành song song

· Đặc điểm về việc tính giá

Hàng hóa trong Tổ chức TM được xác định theo giá mua thực tế ở từng khâu kinh doanh:

· Trong khâu mua: Gía mua thực tế bao gồm giá trả tiền với người bán (+) Chi phí thu mua (+) những khoản thuế không được hoàn lại (-) các khoản khuyến mại, hàng mua trả lại, chiết khấu TM được lợi (nếu có)

· Trong khâu dự trữ (thời điểm nhập kho): giá trị vốn hàng hóa nhập kho bao gồm giá thanh toán với người bán (+) Chi phí chi mua (+) những khoản thuế không được hoàn lại (-) những khoản khuyến mại, hàng mua trả lại, chiết khấu TM (nếu có)

· Trong khâu bán:

· trị giá vốn của hàng hóa tiêu thụ vận dụng một trong 4 cách xuất kho: FIFO, LIFO, BQGQ, Thực tế đích danh

· giá trị vốn của dịch vụ cung cấp cũng chính là giá thành của sản phẩm dịch vụ

II. Tổ chức công việc kế toán trong Cty TM

Nội dung Công ty công tác kế toán trong Cty được tổ chức như sau:

+ Cty ứng dụng chế độ chứng từ kế toán

+ Công ty ứng dụng hệ thống Tài Khoản kế toán

+ DN ứng dụng hình thức kế toán và sổ kế toán

+ Công ty ứng dụng chế độ báo cáo kế toán

1. Các quy định về chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán ban hành theo chế độ kế toán Cty QĐ 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 hay QĐ 48/2006/QĐ – Bộ tài chính ngày 14/09/2006, gồm 5 chỉ tiêu:

+ mục tiêu lao động lương bổng

+ tiêu chí hàng tồn kho

+ chỉ tiêu bán hàng

+ mục tiêu tiền tệ

+ mục tiêu Tài sản cố định

· Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản luật pháp khác như:

+ Văn bản chỉ dẫn luật thuế GTGT có mẫu quy định về HĐ GTGT, hóa đơn bán hàng thường nhật,…

+ Văn bản hướng dẫn luật lao động có các mẫu như chứng thực nghỉ ốm thưởng BHXH, danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau,…

2. Doanh nghiệp áp dụng chế độ chứng từ kế toán

a. Áp dụng hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán

Đơn vị chứng từ kế toán bắt buộc: đơn vị ko được tự ý điều chỉnh mẫu biểu (VD: phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn GTGT,…)

Chứng từ kế toán hướng dẫn: đơn vị có thể thêm, bớt theo đặc thù điều hành của mình nhưng phải đảm bảo những nội dung cốt yếu của chứng từ quy định (VD: giấy đề xuất tạm ứng, PNK vật tư theo hạn mức,…)

b. Lập chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vị kinh tế phát sinh

Nội dung chứng từ kế toán phải phần lớn những mục tiêu, rõ ràng, chân thực

Chứng từ kế toán phải được lập số liên theo quy định cho mỗi chứng từ

các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính phải đáp ứng nội dung quy định cho chứng từng kế toán

c. Ký chứng từ kế toán

Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký điện tử theo quy định trên chứng từ mới có trị giá thực hiện

Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật

Chữ ký của người đứng đầu Cty, của kế toán trưởng và dấu đóng trên chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại ngân hàng

d. Quy trình luân chuyển và rà soát chứng từ kế toán

Lập, thu nạp, xử lý chứng từ kế toán

Kế toán viên, kế toán trưởng rà soát và ký chứng từ kế toán hoặc trình giám đốc DN ký phê chuẩn

Phân loại, sắp đặt chứng kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán

Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán