PDA

View Full Version : Các cách phân loại và phương pháp tập hợp các chi phí kế toán quản trịhuongthuy982
12-03-2016, 03:54 PM
Mỗi loại hình kế toán có những cách phân loại chi phí khác nhau để có thể áp dụng thích hợp với mục đích mà mỗi doanh nghiệp sử dụng. Và kế toán quản trị có những cách phân loại như sau1
1. Phân loại chi phí

- Phân loại chi phí trong Doanh nghiệp là nhằm mục đích dùng cho cho việc quản trị hoạt động SXKD của Cty, do vậy căn cứ vào mục đích, đề nghị quản trị của DN trong từng thời kì, từng hoàn cảnh để từ đấy lựa chọn tiêu thức phân loại phù hợp.

a) Phục vụ cho kế toán vốn đầu tư, chi phí SXKD được phân loại theo những tiêu thức sau:

- Xét theo góc cạnh kinh tế, chi phí được chia làm hai loại:

+ chi phí sản xuất: là chi phí hình thành nên trị giá của sản phẩm sản xuất, gồm: chi phí vật liệu, nguyên liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.

+ chi phí ngoài sản xuất: là chi phí ko làm tăng trị giá sản phẩm sản xuất nhưng nhiệt thành để hoàn tất qúa trình sản xuất kinh doanh gồm: chi phí cho việc bán hàng, chi phí cho công tác điều hành Tổ chức.

>>> Phân loại chi phí sản xuất

- Theo mối quan hệ giữa chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính, chi phí được chia ra:

+ chi phí thời kỳ: là những chi phí phát sinh trong 1 kỳ kinh doanh ( theo thời gian ) của 1 DN, nó có thể liên hệ đến nhiều đối tượng, sản phẩm khác nhau. Chi phí thời kỳ có đặc điểm là các chi phí làm giảm lợi tức chỉ mất khoảng kinh doanh mà chi phí đó phát sinh.

+ chi phí sản phẩm: là chi phí cấu thành nên trị giá đơn vị sản phẩm hoàn tất, đang tồn kho đã được bán.

b) Dùng cho cho kế toán quản trị, chi phí SXKD được chia thành những tiêu thức sau:

- Xét theo mối quan hệ với việc lập kế hoạch và rà soát, chi phí được chia ra:

+ chi phí khả biến

+ chi phí bất biến

+ chi phí hỗn hợp: là chi phí gồm cả yếu tố khả biến và bất biến ( ví dụ: chi phí điện thoại, chi phí sửa chữa, bảo trì TSCĐ,..)

- Theo tính chất chi phí được chia ra làm các loại:

+ chi phí trực tiếp: là các chi phí cấu thành lên sản phẩm, gắn liền với 1 sản phẩm đó hoặc DV nhất định hoàn thành ( ví dụ: chi phí vật liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân lực trực tiếp,…)

+ chi phí gián tiếp: là các chi phí liên hệ đến nhiều sản phẩm, hoặc nhiều dịch vụ khác nhau mà chúng không làm tăng giá trị sản phẩm, dịch vụ ( ví dụ: chi phí điều hành phòng ban, chi phí lương nhân viên những phòng ban,..) Chi phí gián tiếp phải được phân bổ cụ thể vào từng đơn vị, sản phẩm, công việc.

+ chi phí kiểm soát được là những chi phí mà cấp quản lý dự báo được số phát sinh và thuộc quyền quyết định của cấp điều hành đó.

+ chi phí không kiểm soát được là các chi phí mà cấp quản lý ko dự toán được sự phát sinh , song song nó không thuộc thẩm quyền quyết định của cấp quản lý đó.

c) Theo đề xuất sử dụng chi phí trong việc chọn lựa công trình đầu cơ chi phí của 1 dự án được phân loại như sau:

+ chi phí thích hợp

+ chi phí chênh lệch

+ chi phí thời cơ

+ chi phí chìm

2. Phương pháp tập hợp chi phí

- Doanh nghiệp cần chọn lựa một trong các cách thức tụ hội chi phí phù hợp từng loại chi phí của DN mình để đạt hiệu quả tối ưu nhất.

a) Phương pháp trực tiếp

- áp dụng cho case study những chi phí phát sinh chỉ liên quan tới một đối tượng chịu chi phí. Với cách này thì chi phí của đối tượng nào sẽ được hội tụ trực tiếp cho đối tượng đấy.

b) Phương pháp phân bổ

- vận dụng cho case study các chi phí phát sinh liên quan đến 2 hay nhiều đối tượng trở lên chịu chi phí. khi thực hiện phương pháp phân bổ chi phí Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong các căn cứ phân bố sau: giờ làm, ngày làm, giờ máy hoạt động, bộ phận sử dụng,… và cách thức phân bổ là trực tiếp hoặc phân bổ theo cấp bậc.