PDA

View Full Version : Đặc trưng của kế toán bán hàng trong doanh nghiệphuongthuy982
12-02-2016, 04:20 PM
Có rất nhiều loại kế toán nhưng giữ một vai trò quan trọng để ổn định doanh thu và tăng hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp phụ thuộc vào kế toán bán hàng. Vậy kế toán bán hàng có những đặc điểm khác biệt gì so với các kế toán khác. Kế toán Đức Minh xin trình bày cho các bạn được biết rõ qua bài viết sau đây

1. Đại quát về bán hàng.

Bán hàng là việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng, Cty thu được tiền hay được quyền thu tiền. đó là sự trao đổi mua bán có ký hợp đồng, Doanh nghiệp đồng ý bán và khách hàng đồng ý mua.

Về khuôn khổ bán hàng gồm bán hàng ra bên ngoài Cty và bán hàng trong nội bộ Doanh nghiệp. Hàng hóa cung cấp nhằm để thỏa mãn nhu cầu của các Tổ chức kinh tế khác, các cá nhân bên ngoài Doanh nghiệp, Tổng Tổ chức hoặc các tập đoàn sản xuất gọi là bán cho bên ngoài. Hàng hóa cung cấp giữa các đơn vị trong cùng với Cty, Tổng Cty, Tập đoàn,… được gọi là bán hàng nội bộ.

Công tác bán hàng có ý nghĩa cực kỳ lớn lớn. Doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bán hàng sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, tạo ra lợi nhuận để đầu cơ tăng trưởng tiếp, tăng đời sống của người lao động và thực hiện phận sự với NSNN.

2. Các phương thức bán hàng.

a. Phương thức bán sỉ.

- bán lẻ hàng hóa qua kho

Là phương thức bán lẻ mà hàng hóa được xuất từ kho bảo quản của DN. bán lẻ hàng hóa qua kho có thể được thực hiện dưới hai hình thức:

Theo hình thức giao hàng trực tiếp
Theo hình thức chuyển hàng
- bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng.

Tổ chức TM sau khi mua hàng, không đưa về nhập kho mà chuyển thằng cho bên mua. Phương thức này cũng có thể thược hiện theo 2 hình thức là giao hàng trực tiếp hoặc chuyển hàng tương tự như bán sỉ qua kho.

b. Phương thức bán lẻ..

- Doanh nghiệp thường được ứng dụng những phương thức bán buôn sau:

+ Bán hàng thu tiền tập trung

Hình thức này tách rời nghiệp vụ kinh tế thu tiền và giao hàng cho người mua. Nhân viên bán hàng giao hàng cho khách, khách hàng chưa thanh toán ngay mà thanh toán sau.

+ bán buôn thu tiền trực tiếp.

Nhân viên bán hàng, giao hàng cho khách và trực tiếp thu tiền của khách.

+ bán lẻ tự phục vụ (tự chọn).

Khách hàng tự chọn lấy hàng hóa, đem lại bàn tính tiền và trả tiền tiền hàng. Nhân viên thu tiền kiểm hàng, tính tiền, lập hóa đơn bán hàng và thu tiền tài khách hàng.

+ Bán hàng trả góp.

Theo hình thức này, người mua hàng được phép thanh toán mua hàng thành nhiều lần cho người bán. Ngoài số tiền thu theo giá bán thường nhật, người bán còn thu thêm của người mua một khoản lãi do trả chậm. DN vẫn ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận doanh thu hoạt động nguồn vốn phần lãi trả chậm.

c. những phương thức bán hàng khác.

+ Phương thức hàng đổi hàng.

Là phương thức tiêu thụ mà trong đó người bán đem vật tư sản phẩm, hàng hóa của mình để đổi lấy vật tư, hàng hóa, sản phẩm của người mua. nếu như là trao đổi hàng hóa như vậy (không có chênh lệch giá trị trao đổi) thì không được coi là giao dịch tao doanh thu. nếu là trao đổi hàng hóa ko tương tự (có chênh lệch trị giá trao đổi) thì được coi là giao dịch tạo doanh thu, được ghi nhận lãi, lỗ.

+ Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi.

Bán hàng đại lý, ký gửi là phương thức mà bên chủ hàng (bên bán giao đại lý) xuất hàng cho bên nhận đại lý, ký gửi (bên đại lý) để bán. Bên đại lý sẽ được hưởng thù lao dưới hình thức hoa hồng hoặc chênh lệch giá.

Đối với bên giao đại lý, hàng ủy quyền đơn vị đại lý vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty và chưa xác nhận là đã bán. Cty chỉ định khoản vào doanh thu lúc nhận được tiền thanh toán của bên nhận đại lý hoặc được chấp thuận trả tiền. Doanh nghiệp có bổn phận nộp thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc trưng (nếu có).

Đối với bên nhận đại lý, số hàng nhận đại lý ko thuộc quyền sở hữu của Doanh nghiệp nhưng Doanh nghiệp có phận sự bảo quản, gìn giữ, bán hộ. Số hoa hồng được lợi là doanh thu trong hợp đồng bán hộ của Công ty. lúc nhận được tiền hoa hồng kế toán sẽ ghi nhận doanh thu.

3. Các phương thức thanh toán.

. hiện nay, những DN thương mại có thể áp dụng 2 phương thức thanh toán sau:

· thanh toán trực tiếp (thanh toán ngay):

Sau khi khách hàng nhận được hàng, khách hàng thanh toán ngay tiền cho Công ty TM có thể bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản hay trả tiền bằng hàng hóa (hàng đổi hàng).

· trả tiền trả chậm (thanh toán sau):

Khách hàng đã nhận được hàng nhưng chưa trả tiền tiền cho Công ty thương mại. Việc trả tiền chậm có thể thực hiện theo điều kiện nguồn hỗ trợ khuyến mại theo thỏa thuận. chả hạn điều kiện “2/10,n/30”, có nghĩa là người mua phải trả tiền hầu hết tiền hàng trong 30 ngày, nếu như trả tiền trong 10 ngày trước nhất tính từ lúc ngày hài lòng nợ, người mua sẽ thừa hưởng chiết khấu 2%. nếu như sau 30 ngày mà người mua vẫn chưa trả tiền nợ thì họ sẽ phải chịu lãi suất nguồn hỗ trợ.

.