PDA

View Full Version : Báo cáo thuế  1. Mẫu tờ khai thuế môn bài
  2. Hướng dẫn thủ tục kê khai thuế qua mạng
  3. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.1.3
  4. Kinh nghiệm làm kế toán thuế doanh nghiệp mới nhất năm 2014
  5. Chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị khi thanh tra thuế xuống kiểm tra
  6. Chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ cho đợt kiểm tra - quyết toán thuế 2015
  7. Thời hạn nộp các loại tờ khai báo cáo thuế năm 2015
  8. Chia sẻ kinh nghiệm rút ra sau lần đầu tiên quyết toán thuế
  9. 4 sai sót cần tránh khi kê khai thuế