PDA

View Full Version : Thuế Khác  1. phạt tiền do nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp hạch toán vào tk ....811? hay 421?
  2. Thuế thu nhập doanh nghiệp chuẩn mực 17 (1)
  3. Thông tư 70/2013/TT-BTC
  4. Thủ tục kê khai thuế môn bài
  5. Các điểm đáng chú ý về Thông tư 78/2014/TT-BTC
  6. Hướng dẫn thay đổi cách tính thuế nhà thầu nước ngoài bắt đầu từ tháng 10/2014
  7. Hướng dẫn kê khai thuế môn bài mới nhất năm 2015
  8. Là kế toán thuế các bạn không nên bỏ qua những thông tin dưới đây – Kế toán Đức Minh