PDA

View Full Version : Thuế TNDN 1. Hướng dẫn kế toán chuẩn mực:”Thuế thu nhập doanh nghiệp” -A- Qui Định Chung
 2. Hướng dẫn kế toán chuẩn mực:”Thuế thu nhập doanh nghiệp” - B- Qui định cụ thể
 3. Kê khai thuế TNDN
 4. Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp
 5. Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 6. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp
 7. Những điều nên biến về thuế thu nhập cá nhân
 8. Quy định mới về thuế TNDN 2014 theo thông tư 78/2014/TT-BTC
 9. Tổng hợp các điểm mới và sửa đổi về thuế TNDN 2014 theo thông tư 78/2014/TT-BTC
 10. 14 khoản chi phí không được trừ, không hợp lý, hợp lệ khi tính thuế TNDN
 11. Một số điểm đáng chú ý về sửa đổi luật thuế TNDN, TNCN, GTGT theo Nghị định 91/2014
 12. Tổng hợp những thay đổi về thuế TNDN, TNCN, GTGT và kê khai thuế
 13. Hướng dẫn cách kê khai quyết toán thuế TNDN 2014
 14. Không phải gửi tờ khai tạm tính thuế TNDN quý từ qúy 4 năm 2014
 15. 17 điểm cần lưu ý về thuế TNDN khi làm báo cáo quyết toán thuế 2014
 16. Kinh nghiệm làm kế toán thuế doanh nghiệp mới nhất hiện nay
 17. Tổng hợp các khoản chi phí được ghi nhận giảm trừ thuế TNDN 2014
 18. Hướng đẫn kê khai quyết toán thuế 2014 theo thông tư 151/2014/TT-BTC
 19. Công văn 3819/TCT-CS : Dùng thẻ cá nhân chi trả phí công tác nước ngoài
 20. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quỹ
 21. Thuế TNDN được tính như thế nào – 2016