PDA

View Full Version : Thuế TNCN 1. Thuế tnnd tạm tính theo quý
 2. Tiền cơm trưa có tính thuế thu nhập cá nhân ?
 3. thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có thu nhập tiền lương từ 2 cty
 4. Làm cộng tác viên tiền công 1,2 tr có phải khấu trừ thuế TNCN?
 5. Phạt chậm nộp thuế TNCN như thế nào?
 6. Cá nhân thu nhập từ 2 công ty thì nộp thuế thế nào?
 7. Thu nhập nào chịu thuế TNCN
 8. Quy định mới về thuế TNCN, TNDN theo Thông tư 141/2013/TT-BTC
 9. Thông tư 111/2013/TT-BTC, 15/8/2013 Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi
 10. Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014
 11. Tổng hợp các khoản thu nhập không chịu thuế TNCN của người lao động mới nhất 2014
 12. Một số điểm mới của thuế TNDN năm 2014
 13. Những sai sót cần tránh khi làm báo cáo thuế TNCN
 14. Hướng dẫn cách tính, khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ
 15. Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho năm 2015
 16. Quy định về quyết toán thuế TNCN với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công
 17. CV 801 ngày 02/03/2016 của TCT hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2015
 18. Kể từ 01/05/2016: Một số quy định mới về miễn thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực
 19. Hướng dẫn tính tiền lương làm thêm giờ, tăng ca năm 2016
 20. Quyết toán thuế TNCN với cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên
 21. Kể từ 01/05/2016: Một số quy định mới về miễn thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực