PDA

View Full Version : Ứng dụng Excel Kế toán 1. Sự cố EXcell không cho insert dòng làm sao?
 2. Theo dõi nhập xuất tồn đơn giản bằng Excel
 3. Hàm tính thuế TNCN
 4. Macro Khấu hao TSCĐ
 5. Vận dụng công thức mảng để tính FIFO
 6. Tự động trích ngang dữ liệu trong Excel
 7. Chương trình quản lý các đơn vị nộp thuế của anh ForestC
 8. Thủ thuật excel nhanh cho dân kế toán (p1)
 9. Thủ thuật excel nhanh cho dân kế toán (p2)
 10. Các hàm toán học thường dùng trong excel
 11. Học thực hành kế toán tổng hợp trên Excel hiệu quả nhất
 12. Cách tạo danh sách xổ xuống (Drop-down list) để chọn trong excel cùng Đức Minh
 13. Cách tạo siêu liên kết Hyperlink trong excel cực kỳ hữu dụng
 14. Làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng PivotTable trong excel