PDA

View Full Version : Thông tin văn bản pháp luật 1. Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về mục lục ngân sách (hiệu lực từ 01/01/2009)
 2. QĐ 945/QĐ-BHXH - 19/09/2011 Ban hành mẫu sổ BHXH và hướng dẫn ghi sổ BHXH
 3. Thông tư số 126/2011/TT-BTC ngày 07/09/2011 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư
 4. TT 125/2011/TT-BTC - 05/09/2011 của BTC v/v h/dẫn kế toán áp dụng đối với Cty Quản lỹ
 5. TT 124/2011/TT-BTC - 31/08/2011 Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
 6. Chuẩn mực kế toán Việt Nam - bộ đầy đủ 26 chuẩn mực
 7. Luật doanh nghiệp của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam số 60/2005/qh1
 8. Luật kiểm tóan nhà nước
 9. Luật kế toán
 10. Luật thi đua khen thưởng
 11. Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ
 12. Thông tin Văn bản ban hành năm 2011
 13. Tổng hợp các văn bản QPPL áp dụng từ đầu năm 2009
 14. TT 37/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc tự in chứng từ KT thuế TNCN trên máy tính
 15. Luật thuế GTGT số 13/2008 và Luật thuế TNDN số 14/2008
 16. Nghị Quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011- miễn giảm thuế TNDN, thuế TNCN.
 17. Thông tư số 113/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC
 18. Thông tư số 57/2011/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách Nhà nước
 19. Thông tư 28/2011/TT-BTC thay thế Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn Luật quản lý
 20. Thông tư 18 /2011/TT-BTC sửa đổi thông tư 130 về thuế TNDN
 21. công văn bổ ích phục vụ cho Quyết toán thuế TNDN năm 2010
 22. Pháp luật về kế tóan áp dụng trong họat động kinh doanh
 23. Thông tư 94/2010/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá XK
 24. NĐ106 sửa đổi bổ sung các NĐ chi tiết hướng dẫn Luật QL thuế và Thuế Thu nhập cá nhân
 25. Thông tin Văn bản ban hành tháng 11 -2010
 26. Thông tin Văn bản ban hành tháng 12 -2010
 27. Thông tin Văn bản ban hành tháng 10 -2010
 28. Thông tư 153 ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành NĐ 51/2010/NĐ-Cp
 29. Thông tin văn bản pháp luật ban hành tháng 9-2010
 30. Văn bản pháp luật tháng 8 - 2010
 31. Văn bản pháp luật tháng 7 - 2010
 32. Thông tư hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các ng
 33. Văn bản ban hành tháng 6 -2010
 34. Lùi hạn nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến 31/7
 35. CV Số: 2935/CT-KK-Đ4 V/v Nộp tiền thuế của các tổ chức-cá nhân thuộc Cục thuế quản lý
 36. Văn bản ban hành tháng 5 - 2010
 37. Văn bản ban hành tháng 4 - 2010
 38. Văn bản ban hành tháng 3 - 2010
 39. Nghị định 50/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tài nguyên 2009
 40. Công văn 353/TCT-CS ngày 29/01/2010 V/v hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2009
 41. TT 16/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT 120/2002/TT-BTC hướng dẫn NĐ 89/2002/NĐ-CP
 42. Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế TNDN
 43. uyết định số 12/2010/QĐ-TTg thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 2010
 44. Văn bản ban hành tháng 2 -2010
 45. Đ28/2010 ngày 25/03/2010 Quy định về mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/05/2010
 46. TT 40/2010/TT-BTC về thu nhập chịu thuế chênh lệch đánh giá TSCĐ
 47. TT11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư VN đầu tư ra nước ngoài
 48. Văn bản pháp luật tháng 1 - 2010
 49. Thông tư 06/2010/TT-BTC hướng dẫn bán vé chơi gôn
 50. Văn bản pháp luật tháng 12
 51. Văn bản Pháp luật tháng 11
 52. Văn bản pháp luật tháng 10
 53. Văn bản pháp luật tháng 9
 54. Văn bản mới ban hành tháng 8
 55. Văn bản tháng 7
 56. Văn bản pháp luật tháng 06
 57. Văn bản pháp luật tháng 05
 58. Văn bản pháp luật tháng 04
 59. Văn bản pháp luật tháng 03/2009
 60. Văn bản pháp luật tháng 02/2009
 61. Văn bản pháp luật tháng 01/2009
 62. TT134/2008/TT-BTC HĐ thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với ...
 63. TT03 ngày 13/01/09 thực hiện giảm gia hạn thuế TNDN
 64. TT 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/09 Hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT theo NQ30/2008
 65. Thông tư 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009
 66. Nghị định 110 + 111 áp dụng mức lương tối thiểu từ năm 2009
 67. Nghị định 33/2009/ND-CP về mức lương tối thiểu chung
 68. QUYẾT ĐỊNH 58/2009/QĐ-TTg Bổ sung một số giải pháp về thuế
 69. TT91/2009/TT-BTC ngày12/05/09 Bổ sung1 số mặt hàng được giảm 50% VAT theo QĐ16/2009
 70. TT94/2009/TT-BTC ngày 19/05/2009 hướng dẫn hiệp định tín dụng Việt-Lào
 71. Nghị định số 18/2009/NĐ-CP trong lĩnh vực hải quan
 72. Nghị quyết 32 về miễn thuế TNCN 6 tháng đầu năm 2009
 73. Luật thuế tài nguyên năm 2009
 74. QĐ 3027/QĐ-BTC đính chính Thông tư 130/2008/TT-BTC
 75. TT230/2009/TT-BTC hướng dẫn ưu đãi thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường
 76. TT203/2009 thay thế QĐ206 về HD sử dụng,trích KHTSCĐ
 77. NQ54/CP-Tiếp tục giãn nộp thuế TNDN đến Quý I/2010
 78. TT201/2009/TT-BTC : Hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong Doanh nghiệp
 79. Hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế TNCN năm 2005-2006-2007-2008
 80. Hướng dẫn hoàn trả thuế nộp thừa
 81. TT06/2008/TT-BTC của BTC về việc hướng dẫn KT khi chuyển DN 100% vốn NN thành Cty CP.
 82. QĐ2538/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 61/2007/TT-BTC
 83. Một số văn bản pháp luật sắp có hiệu lực 2009
 84. Nghị định 06/2008/ND-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại
 85. CV 13790/BTC-TCT hướng dẫn một số nội dung về thù lao của tổ chức khấu trừ thuế.
 86. Nghị định 127/2008/NĐ-CP qui định về bảo hiểm thất nghiệp.
 87. Phần mềm hỗ trợ kê khai 3.1.2
 88. Nghị định 124/2008/NĐ-CP - Hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN
 89. Nghị định 51 và Thông tư 153 về hóa đơn bán hàng, dịch vụ( 01)
 90. Nghị định 51 và Thông tư 153 về hóa đơn bán hàng, dịch vụ( 02)
 91. Thông tư 05/2012/TT-BCT-Thuế nhập khẩu Gạo và lá thuốc lá khô nhập khẩu từ Campuchia
 92. Công văn số 1137/TCT-DNL của Tổng cục Thuế ngày 30/03/2012
 93. Tăng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
 94. Thông tư số 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP
 95. Tổng hợp các văn bản pháp luật kế toán thuế ban hành tháng 6 năm 2012
 96. Nghị định 69 về việc thi hành luật thuế bảo vệ môi trường
 97. Thông tư 27 bộ công thương về chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động
 98. Thông tư 206 sửa đổi bổ sung cho thông tư 203
 99. Thông báo V/v nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.2.10
 100. Thuế thu nhập doanh nghiệp còn 22% từ 1/7 tới?
 101. Thông tư 64/2013/TT-BTC và thông tư 65/2013/TT-BTC về thuế GTGT và Hóa đơn chứng từ
 102. Sẽ không còn cần giấy khai sinh, sổ hộ khẩu
 103. Từ 1/7, nộp thuế giá trị gia tăng theo quý
 104. Áp thuế VAT 5% đối với nhà ở xã hội
 105. Quốc hội thông qua hai dự luật quan trọng về thuế
 106. Hệ thống thuế toàn cầu sẽ thay đổi
 107. Công văn số 1974/TCT-KK ngày 17/6/2013 của Tổng cục Thuế v/v kê khai, nộp thuế thu nh
 108. Sẽ công khai việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu
 109. Cần xác định rõ các khoản miễn thuế TNCN
 110. Hà Nội công bố thu "thuế đường" xe máy
 111. Chậm trả lương có thể bị phạt 50tr
 112. Tổng hợp các chính sách thuế mới trong năm 2013
 113. Cho phép nộp chậm thuế từ ngày 1/11/2013
 114. Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn luật thuế TNDN, thuế GTGT sửa đổi
 115. Hoán đổi ngàu nghỉ tết nguyên đán, các dịp lễ 2014!
 116. Thông tư 166 xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 117. Quy định mới xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 118. Đầu 2014 nhiều chính sách thuế có sự thay đổi.
 119. Quy định mới thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh năm 2013
 120. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả trong các do
 121. Công văn 1839/tct-cs hướng dẫn điểm mới thông tư 39/2014 về hóa đơn
 122. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hoá đơn
 123. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo luật thuế mới nhất
 124. Những điểm mới của chính sách thu tiền thuế sử dụng đất 2014
 125. Một số điểm cần lưu ý của Nghị định 91 Sửa đổi
 126. Luật bảo hiểm ý tế mới được áp dụng 1/1/2015
 127. Chế độ kế toán doanh nghiệp mới thay cho Quyết định 15, áp dựng từ 1/1/2015
 128. Những Điểm Đổi Mới Về Bảo Hiểm Thất Nghiệp 2015
 129. Tổng hợp các văn bản pháp luật, thông tư, nghị định của thuế
 130. Các văn bản hướng dẫn về hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái ở Việt Nam
 131. Cung cap tui dung da vien
 132. Lắp đặt kệ siêu thị tại thị trấn Quốc Oai