PDA

View Full Version : Kế toán chi phí 1. Chi phí phân bổ hết vào TK 642?
 2. làm thế nào để trở thành chi phí hợp lý, hợp lệ
 3. Chi phí không hoá đơn đưa vào bảng kê mua hàng để xác định chi phí hợp lý được không?
 4. hoá đơn đầu vào có thuế suất 0% phải kê khai vào phần nào?
 5. Chi phí hợp lý
 6. Chi phí hợp lý có bị hạn chế không?
 7. Bị phạt do vi phạm hợp đồng có đựoc tính vào chi phí không?
 8. Lưu ý nhỏ về chi phí được trừ và không được trừ
 9. Các cách phân loại và phương pháp tập hợp các chi phí kế toán quản trị
 10. Kế toán xây dựng hạch toán chi phí nguyên vật liệu như thế nào
 11. Làm thế nào để tiết kiệm chi phí trong kinh doanh
 12. Nội dung của cách thức hạch toán chi phí sản xuất là gì?
 13. Hướng dẫn hạch toán chi phí quà biếu tặng
 14. Tổng hợp các kiến thức liên quan đến định khoản chi phí sản xuất
 15. Kinh nghiệm hạch toán chi phí quà tết cho những tân kế toán
 16. Chi phí phúc lợi trong DN như thế nào? Cách định khoản chi phí phúc lợi
 17. Trình bày vai trò của phân tích chi phí kinh doanh
 18. Hướng dẫn điều chỉnh chi phí trả trước dài hạn
 19. Khoản chi dành cho tiền điện thoại cá nhân
 20. Xử lý như thế nào đối với những hóa đơn tiền điện, nước không mang tên tổ chức
 21. Chi phí trong doanh nghiệp không được khấu trừ khi quyết toán thuế (phần 1)
 22. Chi phí trong doanh nghiệp không được khấu trừ lúc quyết toán thuế (phần 2)
 23. Cách xử lý tình trạng doanh nghiệp mua bán hóa đơn GTGT